30/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM – VEĆ 98 DANA AEROZAGAĐENJA

Autor 25/10/2022

Od početka 2022. godine u Valjevu 98 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih PM10 čestica.

Izveštaji o kvalitetu vazduha su priređeni u okviru akcije “Aero Alarm” koju već treću godinu realizuje organizacija “Lokalni odgovor” iz Valjeva:

“Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi.

Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi,” naznačava Lokalni odgovor uz izveštaj o kvalitetu vazduha za proteklih sedam dana, od 15. do 23. oktobra 2022. godine.

“Zagađenje vazduha u Valjevu u protekloj nedelji u porastu. Najviša srednja dnevna koncentracija u petak, 21.10.2022. suspendovane PM 10 čestice 58,36 µg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena u petak, 21.10.2022. u vrednosti 39,89 µg/m3. U petak je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 19 časova u vrednosti od 139,64 µg/m 3 za suspendovane PM 10 čestice a takođe u petak u 20 sati vrednost od 101,94 µg/m 3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

U ponedeljak, 24.10.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 98 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica 50 µg/m3, čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.”

Rezimirajući ovonedeljni izveštaj, Lokalni odgovor, u okviru akcije Aero Alarm, dodaje:

“Ovog oktobra dočekujemo novu grejnu sezonu sa zagađenjem vazduha u porastu i ispraćamo još jednu godinu bez Plana kvaliteta vazduha. Iako nikad nije dobio saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine Plan kvaliteta vazduha koji su odbornici Grada Valjeva usvojili u novembru 2016. godine istekao je krajem 2021. godine. Gradska uprava Valjevo je u avgustu 2021. godine zaključila ugovor o izradi ovog razvojnog dokumenta sa preduzećem Saobraćajni institut CIP iz Beograda. Do danas nema informacija da li je ugovor izvšen ili ne.”

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

www.lokalniodgovor.rs