15/07/2024
Najnovije vesti
aero alarm zagadjenje Valjevo-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo Ljubin grob Brdjani

AERO ALARM: 45 DANA ZAGAĐENOG VAZDUHA OD POČETKA GODINE

Autor 07/03/2023

„Protekle nedelje zabeležen blagi pad koncentracija zagađujućih čestica. Najviša srednja dnevna koncentracija u četvrtak, 2. marta suspendovane PM10 čestice 73,92 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena takođe u četvrtak, 2.3. u vrednosti 68,28 μg/m3.

U subotu, 4. marta je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 20 časova u vrednosti od 157,46 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice, u ponedeljak, 27. februara u 23 časova vrednost od 145,42 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice“, beleži udruženje Lokalni odgovor u okviru akcije Aero alarm.

„Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

U ponedeljak, 6. marta 2023. prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 45 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je premašen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Tabelarni prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima najviše dnevne koncentracije (suspendovane čestice) μg/m3

Dijagram – Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu od 27.02. do 05.03.2023.Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

#Uključi se. Imajući u vidu ogroman problem Valjeva sa zagađenjem vazduha, udruženje Lokalni odgovor će u narednim mesecima, uz pomoć Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine (RERI), pokrenuti kampanju i javnu debatu o mogućnostima za unapređenje prakse priključenja na daljinski sistem grejanja, tamo gde je to moguće i ekonomski opravdano, radi ublažavanja energetskog siromaštva i smanjenja zagađenja vazduha.

Javni budžet – moja stvar. Govoreći ekološkim aktivistima na edukaciji koja je krajem februara održana u Paštriću, Marko Matić, kazao da građani Valjevo nisu u dovoljnoj meri informisani niti dovoljno učestvuju u procesu pripreme budžeta. Kada je reč o javnoj raspravi o budžetu, istakao je da poslednjih godina lokalne vlasti kasne za izvršavanjem budžetskog kalendara i organizovanjem javne rasprave. „Postupak rebalansa budžeta odvija se bez građana i bez javne rasprave“, primetio je Matić. Kada je reč o novcu namenjenom za ekologiju, Matić ističe da se planiranje i realizacije budžetskog Programa 6. Zaštita životne sredine Grada Valjeva u periodu 2015-2021. može oceniti najnižom ocenom „D“, polazeći od međunarodnog PEFA standarda kojim se ocenjuje pouzdanost lokalnog budžeta. Analizom dostupnih dokumenata koji se odnose na ovaj program kao i na budžetski fond Grada Valjeva namenjen za zaštitu životne sredine, po rečima Matića, može se zaključiti da izostaju očekivani rezultati, da su planiranje i relizacija rashoda slabi, te da građani nemaju dovoljno informacija na osnovu kojih bi mogli da ocene uspešnost trošenja javnog budžeta. On je ukazao da izostaju obrazloženja odstupanja između onoga što je planirano i realizovano u odluci o budžetu,“ navodi udruženje Lokalni odgovor iz Valjeva.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf