29/05/2024
Najnovije vesti
Valjevski-pokret-otpora-logo-VPO-oktobar-2022-godine.jpg

VPO: O pritisku na zaposlene obaveštene međunarodne institucije

Autor 19/04/2024

“Valjevski pokret otpora je dana 16. aprila 2024. godine objavio audio-snimak sa sastanka održanog u petak, 12. aprila 2024. godine u prostorijama SNS Valjevo.

Pored predstavnika SNS Valjevo, sastanku je prisustvovao i VD direktora Zdravstvenog centra Valjevo – dr Vladimir Pantelić, koji je na tom sastanku direktno zloupotrebio svoju funkciju u političke svrhe.

Naime, pomenuti VD direktora Zdravstvenog centra Valjevo, zaposlenima u Zdravstvenom centru Valjevo obećao je razne pogodnosti ukoliko se budu učlanili u SNS i učestvovali u predizbornoj kampanji te stranke. (Kompletan audio-snimak sastanka je objavljen na Fejsbuk stranici Udruženja Valjevski pokret otpora.)

Valjevski pokret otpora zahtevao je da, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, reaguju nadležni organi Republike Srbije pokretanjem odgovarajućih postupaka protiv dr Vladimira Pantelića. Istovremeno smo konstatovali i da je postupanje dr Vladimira Pantelića u svojstvu VD direktora Zdravstvenog centra Valjevo, u direktnoj suprotnosti i sa preporukom br. 6 ODIHR-a  (,,Vlasti bi trebalo da spreče zastrašivanje i pritisak na birače, uključujući i na zaposlene u javnim i državnim institucijama i preduzećima, kao i da ojačaju mehanizme nadzora”) te smo i u tom smeru preduzeli odgovarajuće korake.

Uz nesebičnu pomoć Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) i njegovog izvršnog direktora Zorana Gavrilovića, dostavljeni su naši dokazi i obaveštene i međunarodne institucije, i to: Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Misija OSCE-a u Republici Srbiji i Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, od kojih očekujemo reakciju u najkraćem mogućem roku.

Valjevski pokret otpora je udruženje građana koje je okupilo ozbiljne i stručne ljude sa ciljem korenite promene sistema, te s tim u vezi, naša saopštenja javnosti namenjena su isključivo za obaveštavanje o konkretnim koracima koje preduzimamo i takav pristup nećemo menjati, iako poslednjih dana svedočimo tome da se naše delovanje zloupotrebljava za pokušaj postizanja jeftinih političkih poena.

Još jednom pocrtavamo da naše udruženje čine ljudi koje će javnost procenjivati po delima, a ne po pisanju nemuštih saopštenja sačinjenih samo za prozaično, jednodnevno politikantstvo i da ćemo javnost blagovremeno obavestiti o svim rezultatima našeg rada”, navedeno je u saopštenju za javnost Valjevskog pokreta otpora.