30/05/2024
Najnovije vesti
ECO Organizacija za ocuvanje zivotne sredine Lokalni odgovor Valjevo

LO: “UMESTO NOVOGODIŠNJE ČESTITKE – POZIV NA AKCIJU”

Autor 31/12/2022

Udruženje građana Lokalni odgovor najnovije obraćanje javnosti naslovljava “Umesto novogodišnje čestitke – poziv na akciju.”

“Prolazi 2022, još jedna godina bez želje lokalnih vlasti u Valjevu i Gradske uprave da se uhvate u koštac sa aerozagađenjem. Nije ni pokrenuta politika koja bi izvesno dovela do smanjenja zagađenja vazduha i manjeg broja prevremenih smrti.

Ne samo da se nedopustivo kasni sa pripremom i usvajanjem Plana kvaliteta vazduha, već je jasno da prioritet lokalne vlasti u Valjevu nije promena situacije sa vrlo ugroženom životnom sredinom. Javni resursi se usmeravaju na megalomanske, super-hik, neizvesne projekte kao što su regionalni gasovod i regionalna deponija, privredna i industrijska zona ili subvencije Toplani.

Uprkos neizdrživoj situaciji sa zagađenjem vazduha i očiglednoj opasnosti za zdravlje ljudi, lokalne vlasti u Valjevu i Gradska uprava u dužem vremenskom periodu:

Nisu razvili, niti usvojili Plan kvaliteta vazduha, ni kratkoročne planove za smanjenje zagađenja vazduha, nisu primenili planske, koordinisane mere koje bi doprinele smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu i spašavanju života i zdravlja.

Nisu organizovali obaveštavanje građana, škola i obdaništa o prekoračenjima koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, niti su preduzimali mere da se ublaži uticaj zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, posebno najosetljivijih, a to su deca.

Nisu obezbedili tačne i potpune podatke o izvorima zagađenja vazduha u Valjevu, niti su osigurali da zagađivači poštuju obaveze u pogledu emisija zagađujućih materija u vazduh.

Oglušili su se o zahteve javnosti da se politika zaštite kvaliteta vazduha u Valjevu učini efikasnom i transparentnom. Odbijali su i onemogućavali bilo kakvo učešće zainteresovane javnosti.

Propustili su da pokrenu postupak procene rizika za zdravlja stanovnika Valjeva usled dejstva zagađenog vazduha i da razviju, usvoje i primene Plan zaštite javnog zdravlja.

Zagađen vazduh je naša očajna stvarnost. Skraćuje nam život. Zbog toga se moramo obaveštavati o zagađenju i prilagođavati svoje životne i poslovne planove. Nabaviti i koristiti prečistače vazduha i zaštitne nano-maske. Mora se štedeti energija, mora se ići peške, biciklom ili javnim prevozom. Mora se izolovati kuća i umesto uglja i drva koristiti gorivo koje manje zagađuje. Moraju se ostaci od hrane, trava i granje kompostirati, ne spaljivati. Čuvati svako drvo. Svakog dana se mora misliti o tome da li naša odluka ili delo zagađuju.

Ali bez ispitivanja odgovornosti lokalnih vlasti u Valjevu za propuste i bez rasterećenja nadležnih službi od osoba koje su službeno „zaslužne“ za zagađenje vazduha i prevremene smrti stotina ljudi, nemoguće je očekivati bilo kakvu promenu. Oni koji su nas dovde doveli, ne mogu biti deo rešenja. Treba nam tim koji dobija.

Pitanje zagađenja vazduha u Valjevu je prvenstveno političko pitanje. Iako se na prvi pogled čini logičnim da svi dišemo isti vazduh, to očigledno nije tako. Oni koji imaju moć, oni u čijim rukama je odlučivanje nam to dokazuju svojim nečinjenjem. Bez promene javne politike kvaliteta vazduha, bez promene aktera i ciljeva, bez promene u načinu raspodele javnih dobara neće biti čistog vazduha. Tu promenu mogu da donesu samo građani zainteresovani za svoj kvalitet života i za svoje zdravlje.

Želimo vam aktivnu Novu 2023. godinu i uspešnu borbu za čist vazduh!”