17/04/2024
Najnovije vesti
ECO Organizacija za ocuvanje zivotne sredine Lokalni odgovor Valjevo

112 DANA AEROZAGAĐENJA

Autor 15/11/2021

Prema Sepa satnim podacima u 10 časova vrednost PM10 čestica u Valjevu iznosila je 101,54 mg/m3, a PM2,5 bila je takođe prekoračena, 71,24 mg/m3.

U okviru akcije “Aero alarm” za prošlu sedicu beležni zagađenje vazduha koje bezmalo zahvata trećinu kalendarske 2021. godine. O prošlonedeljnim rezultatima, Lokalni odgovor, danas u pet do dvanaest objavljuje nove rezultate.

“Mi smo se udružili da podstaknemo građane da učestvuju u javnim poslovima. U Valjevu je i protekle nedelje bio zagađen i opasan po zdravlje. Od početka godine zabeleženo je ukupno 112 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspednovanih čestica prašine. Savet za čist vazduh predao predlog građanskih mera za smanjenje zagađenja vazduha u Valjevu i zaštitu zdravlja stanovnika. U našem gradu svakih 18 časova jedna osoba prerano umre zbog aerozagađenja.

Druga nedelja novembra 2021. sa vazduhom u Valjevu koji je bio izuzetno zagađen, opasan po zdravlje. Ponedeljak, utorak i petak su imali indeks „Loš“, sreda i četvrtak „Veoma loš“, subota i nedelja indeks „Izuzetno loš“.

Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u nedelju, 14.11.2021. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM10 u iznosu od 112,42 µg/m3 i PM2,5 u iznosu od 95,04 µg/m3.”
Prethodnog dana, u subotu, 13.11.2021. ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 236,98 µg/m3 u 18 časova za PM10 i 192,22 µg/m3 za suspednovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U danima kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Na dan 14.11.2021. po podacima iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 112 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3 ), što je trostruko prekoračenje u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,” pored ostalog navedeno je u obaveštenju organizacije Lokalni odgovor.