18/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo-aerozagadjenje Objektiva.rs Valjevo

VEĆ 77 DANA ZAGAĐENOG VAZDUHA

Autor 28/03/2022

Od početka godine 77 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu. Zagađenje vazduha u Valjevu u opadanju, navedeno je u ovonedeljnom izveštaju Lokalnog odgovora u okviru akcije Aero Alarm.

“Zagađenje vazduha u Valjevu u protekloj nedelji u opadanju. Najviša srednja dnevna koncentracija u sredu, 23.3.2022, suspendovane PM10 čestice 92,32 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u ponedeljak, 21.3.2021. u vrednosti 51,97 μg/m3. U sredu je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 19 časova u vrednosti od 197,32 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice a u ponedeljak u 18 sati vrednost od 108,53 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 28.3.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 77 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170). U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji,” navedeno je u “Aero Alarmu” Lokalnog odgovora iz Valjeva.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže
http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf