25/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • REAKCIJE NA NACRT PROGRAMA ZA ZAŠTITU KVALITETA VAZDUHA
02.02.2021. magla ili smog u Valjevu, snimak sa mesta Vidikovac u Brdjanima

REAKCIJE NA NACRT PROGRAMA ZA ZAŠTITU KVALITETA VAZDUHA

Autor 10/12/2021

Povodom javne rasprave o Nacrtu Programa za zaštitu kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine, predlozi i komentari, usaglašeni od strane članova građanskog Saveta za čist vazduh u Valjevu.

Savet smatra da je dobro što je Republika Srbija pristupila izradi ovog dokumenta. Ukazano je na nedopustivo kašnjenje u ovom poslu, propuštanje utvrđivanja odgovornosti za dosadašnje slabe rezultate u zaštiti vazduha.

Zbog toga su navedeni predlozi: da se produži rok za javne konsultacije, zbog važnosti problema aerozagađenja vezano za zdravlje ljudi potrebno je da se obrazuju radne grupe na regionalnom nivou u kojoj bi bilo i predstavnika odrganizacija civilnog društva, novinara, privrede, posebno nezavisnih stručnjaka; da se pripremi ex-post evaluacija koja se odnosi na učinak primene Programa zaštite životne sredine; da se Valjevo označi kao posebna aglomeracija odnosno izmeni uredba koja to reguliše; da se HK „Krušik“ navede i kao najveći pojedinačni izvor zagađenja vazduha u Valjevu.

Predlog komentara koji su upućeni Ministarstvu za zaštitu životne sredine možete pogledati i na https://lokalniodgovor.rs/.