27/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • GRADSKOJ UPRAVI PODNETA GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA IMPLEMENTACIJU APLIKACIJE “PLUGING KOJI ŽIVOT ZNAČI”
novi projekat iRevolucija Valjevo Dišite pažljivo Objektiva.rs

GRADSKOJ UPRAVI PODNETA GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA IMPLEMENTACIJU APLIKACIJE “PLUGING KOJI ŽIVOT ZNAČI”

Autor 09/06/2022

Aplikacija je dostupna na naslovnoj strani našeg sajta Objektiva.rs i, u realnom vremenu, omogućava uvid u kvalitet vazduha, kao i nivo alergena u vazduhu.

Organizacija iRevolucija juče je, u okviru projekta Dišite Pažljivo, podnela lokalnoj samoupravi građansku inicijativu za implementaciju aplikacije “Plugin koji život znači”.

Tim povodom, u obraćanju javnosti Organizacija iRevolucija, u okviru svog novog projekta, navodi:

“Da građani Valjeva nisu blagovremeno upoznati sa problemima koje udišu, odavno nije tajna. Da li se nešto u vezi sa tim promenilo? Iz našeg ugla nije. Ako pogledamo ka distribuciji podataka o vrednostima aerozagađenja u Valjevu vrlo brzo ćemo uočiti da baš ona, koja bi po svojoj prirodi trebala da bude primarna a jasno je zakonski definisana – najslabije deluje. Praktično, ne funkcioniše.

U Valjevu je prisutan monitoring kvaliteta vazduha na tri načina: državna mreža, lokalna mreža i građanska mreža.

Prva pomenuta, osim prikupljanja podataka, iste plasira putem veb sajta Agencije za zaštitu životne sredine u realnom vremenu. Uz slabije održavanje, najduže pristuna u našem gradu uvažava viskok kredibilitet.

Lokalna mreža, ona koju Grad Valjevo u saradnji sa privatnom kompanijom Institut za Vatrogas sprovodi više godina unazad informiše građane „u prošlom vremenu“. To znači, da nakon prikupljenih podataka na sajtu grada Valjeva dnevna prekoračenja odnosno rezultati merenja se ističu najčešće sa zakašenjem od 24 časa, neretko 48 časova. Da li je ta informacija u tom trenutku bitna? Ne, baš. Baš, baš, ne! A, o prisutnosti alergenih polena u vazduhu i da ne govorimo. A, da istaknemo da je poslednja informacija postavljena 11. aprila na sajtu Grada, ne, onda bismo zvučali kao da teramo mak na konac. Nije u tome poenta.

Treća pomenuta, ne i najmanje bitna, sačinjena je od entuzijazma i želje građana koji sami doprinose da se monitoring kvaliteta vazduha zajedno sa informisanjem znatno poboljša. Građanska mreža je razvijena kroz realizaciju dva projekta, Klimerko i saradnji između Beogradske Otvorene škole i Eko Straže. Na toj mreži putem sajta https://sensor.community/en/ i klimerko.org može se pratiti prisutnost PM2.5 i PM10 čestica u realnom vremenu.

aplikacija o aero zagađenju i koncentraciji alergena polena u vazduhu NEA Valjevo Objektiva.rs iRevolucija
Aplikacije koje u realnom vremenu pokazuju koncentracije zagađujućih čestica i polena u vazduhu

U mešanoj salati od prikupljenih podataka i isticanja vrednosti na zvanične državne i gradske kanale komunikacije građani se ne mogu adekvatno informisati i to nije novost. Ali, novost jeste razvijena aplikacija od strane Nacionalne Ekološke Asocijacije u saradnji sa Ekstremnom ekologijom (xEco) koja zbirno prikazuje vrednosti sa svih mernih mesta u Valjevu. I, to nije sve! Od aprila 2022. godine, NEA i xEco su razvili aplikaciju koja prikazuje prisutnost alergenih polena u realnom vremenu. Na inicijativu naše organizacije, obe aplikacije su prilagođene za grad Valjevo, testirane i puštene u rad. Osim na sajtu naše organizacije, aplikacija je vidljiva na više on-line portala, među kojima je i Objektiva.rs: Televizija Marš – http://marsh.rs/; Valjevska Posla – https://www.valjevskaposla.info/; U Gradu Info – https://ugradu.info; Televizija Valjevo Plus – https://valjevoplus.rs; Valjevski – valjevski.rs; Vesti iz Valjeva – Valjevo.co.rs i Objektiva – https://objektiva.rs/;

Predajom građanske inicijative, tražimo od lokalne samouprave da aplikaciju integriše na sajt grada Valjeva primarno i istovremeno inicijativu proširi na sajtove zdravstvenih ustanova, sajtove osnovnih i srednjih škola! Našu inicijativu možete preuzeti klikom na link Gradjanska inicijativa za informisanje gradjana o vrednostima aerozagadjenja GU Grada Valjeva,” navedeno je u saoptenju za javnost organizacije iRevolucija koja sprovodi projekat “Dišite pažljivo” u Valjevu.