17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PILOTIRANJE MATURE U VALJEVSKOJ GIMNAZIJI
Valjevska gimnazija Valjevo Srbija Kolubarski okrug foto Dragan Krunić

PILOTIRANJE MATURE U VALJEVSKOJ GIMNAZIJI

Autor 27/02/2022

Drugo pilotiranje državne mature planirano je u 519 škola u Srbiji, biće održano od 5. do 8. aprila 2022. godine.

U kojoj fazi su pripreme i o planu pilot – programa polaganja mature, razgovarali smo sa pomoćnikom direktora Valjevske gimnazije, profesorkom istorije, Katarinom Nestorović.

Generacija učenika koja je srednju školu upisala školske 2020/2021. godine prva će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja.

Oni učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju polagaće završni ispit u školskoj 2022/2023. godini. Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole – bilo gimnazije, bilo stručne škole – polagaće opštu, stručnu ili umetničku maturu krajem školske 2023/2024. godine,” pojašnjava profesorka Katarina Nestorović, i dodaje:

Pre polaganja bilo završnog ispita, bilo mature, učenici će imati probna testiranja, tzv. pilotiranja. Na ovim probama pravih ispita, polažu testove pod istim uslovima i poštujući iste procedure kao na pravim ispitima. Jedino je izbor zadataka prilagođen obimu gradiva koje su do tada savladali. To znači da prilikom pilotiranja učenici ne dobijaju zadatke iz nastavnih jedinica koje u redovnoj nastavi još uvek nisu obrađene.

Završni ispit se pilotira jednom, a matura dva puta. Prema aktuelnom planu, posle pilotiranja, radiće se i dve probe mature.

Nisu sve srednje škole sprovodile prvo pilotiranje državne mature, već ona petina škola koju je izabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ni svi učenici tih izabranih škola nisu učestvovali u pilotiranju.

Prvo pilotiranje je sprovedeno krajem oktobra 2020. godine, na odabranom uzorku škola, učenika i zadataka. Uzorak je obuhvatio 101 pilot – školu i oko 4500 učenika. Drugo pilotiranje obuhvata sve gimnazije, srednje umetničke škole i četvorogodišnje programe srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja,” saznajemo od pomoćnika direktora Valjevske gimnazije, Katarine Nestorović.

Pilotiranje treba da obuhvati sve učenike četvorogodišnjih srednjih škola koji tada pohađaju drugo polugodište IV razreda i biće održano početkom aprila 2022. godine. Svi učenici ispit polažu istog dana, u isto vreme i pod istim uslovima.

Svi učenici polažu isti test za svaki opšteobrazovni predmet, odnosno obrazovni profil, napominje Katarina Nestorović o usaglašenim normativima koji se odnose na srednje stručne škole i gimnazije.

Obavezni deo opšte mature je: 1. Srpski jezik i književnost (Maternji jezik i književnost) 2. Matematika 3. Opšteobrazovni predmet sa Liste.

Obavezni deo umetničke mature je: 1.Srpski jezik i književnost (Maternji jezik i književnost) 2. Matematika 3. Umetnički ispit.

Obavezni deo stručne mature je: 1. Srpski jezik i književnost (Maternji jezik i književnost) 2. Matematika 3. Stručni ispit (test i praktični rad).

Sve tri vrste su dvodelne, imaju po obavezni i izborni deo.

Obavezni deo polažu svi učenici i njega čine tri ispita. U obaveznom delu, svaka vrsta mature ima drugačiju kombinaciju opšteobrazovnih predmeta. Ispite iz izbornog dela učenici mogu, ali ne moraju da polažu. Nije im ograničen broj ispita u izbornom delu, sem obimom Liste izbornih predmeta.

Državna matura će zameniti prijemni ispit na većini visokoškolskih ustanova. Na osnovu upisnih kriterijuma koje propiše fakultet koji žele da upišu učenici će birati predmete koje će polagati u okviru državne mature.

Učenici neće morati istovremeno da se spremaju za dva velika ispita – maturski ispit i prijemni ispit za fakultet.

Uspešno položena matura biće na mnogim fakultetima dovoljna za prelaz na visoko obrazovanje. Samo neki fakulteti će zadržati i dodatne ispite, radi provere posebnih sposobnosti kandidata.
Učenici Valjevske gimnazije polažu opštu maturu. Svi učenici su popunili prijavu za polaganje gde su sa Liste opšteobrazovnih predmeta izabrali koji predmet žele da polažu. Takođe, kolektiv, učenici i roditelji biće uključeni u pilotiranje državne mature, kao i obuku
,” zaključuje profesorka Katarina Nestorović, pomoćnik direktora Valjevske gimnazije povodom održavanja pilot – programa polaganja mature.

Izmenama Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) predviđeno je proširenje nadležnosti Centra za ispite da bi, od 2023. godine, državna matura bila u Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Izmene ZOSOV-a, razvoj novih standarda postignuća, nastavak konsultativnog procesa sa fakultetima i pripreme za novo pilotiranje su među bitnijim aktivnosti tokom nastavne 2021/22. godine povodom priprema za uvođenje državne mature.

Prva generacija koja polaže državni maturski istit su učenici koji su srednjoškolsko obrazovanje upisali od nastavne 2020/21. godine, odnosno sada su to učenici drugog razreda srednje škole.