17/04/2024
Najnovije vesti
Štrajk prosvetnik radnika Unija sindikata Opštinski odbor Valjevo Objektiva.rs FOTO Snežana Jakovljević Krunić Valjevo 01 09 2022

ČASOVI DANAS BILI 30 MINUTA U 22 ŠKOLE U VALJEVU, LAJKOVCU I MIONICI

Autor 01/09/2022

Ukazujući na ukorenjene probleme u obrazovanju, danas su članovi Unije sindikata prosvetnih radnika štrajkovali, tako što su časovi u 22 škole u Valjevu, Lajkovcu i Mionici, bili skraćeni na pola sata u obe smene.

Prema rečima Vesne Andrić, predsednice Opštnskog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika odabran je 1. septembar da bi ukazali na tri osnovna zahteva pod kojima su, međutim sadržani nizovi jednako spornih pitanja koja znatno usporavaju i otežavaju rad u školama.

“U Uniji sindikata prosvetnih radnika je oko 5.000 članova. Mi smo specifična profesija. Kod nas je moguće to da idemo svaki dan na posao, a da nemamo pun fond časova i nemamo 100 posto platu. Moguće je da dobijemo 60 posto plate jer radimo u dve – tri manje škole.

Borimo se da ukrupnimo normu prosvetnim radnicima, da svi imaju pun fond časova, borimo se da u odeljenju ima što manje đaka kako bi bio lakši rad, i za decu i za nastavnike, i kvalitetniji rad.

Jedan od problema, zbog koga smo protestvovali u Beogradu u martu, su kombinovana odeljenja od petog do osmog razreda. Zakon je obavezujući, a niko nas nije pozvao da učestvujemo u tome.

Kada smo letos tražili da o tome razgovaramo sa nadležnim iz Ministarstva, nismo dobili ni poziv na razgovor, ni odgovore. Želeli bismo da više sarađujemo sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,” pored ostalog je navela Vesna Andrić, predsednica Opštnskog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika.

Zahrevi Unije sindikata prosvetnih radnika su: povećanje plata u prosveti za 20 posto jer računovodstveni i pomoćni radnici u obrazovnim ustanovama primaju minimalac, dok je početna zarada mladih nastavnika, sa punim fondom časova, 64 hiljade dinara, odnosno niža od republičkog proseka; uz isplatu zaostalih dugovanja u iznosu od 50.000 dinara.

Veoma bitan zahtev Unije sindikata prosvetnih radnika odnosi se korekciju stručnog uputstva za formiranje odeljenja od petog do osmog razreda osnovnih škola na seoskom području jer bi to moglo dovesti do zatvaranja pojedinih manjih škola, posebno na seoskom području.

Nastavnik hemije, Goran Lazarević, koji predaje u OŠ Zdravko Jovanović u Poćuti i OŠ Milan Munjas na Ubu, koji je pojasnio da za fond od 20 odsto, po dva časa u sedmom i u osmom razredu, plata iznosi 12.000 dinara. Spajanjem odeljenja nastavniku bi fond održanih časova bio smanjen, u ovom slučaju za pola, tako da bi zarada iznosila 6.000 dinara. Ukoliko nastavnik radi u više škola, mora da koristi privatni prevoz.

Iznad svega, naglašava Lazarević, 45 minuta nije dovoljno vremena za predavanje pojedinih nastavnih jedinica u jednom razredu, tako da je predavanje od 20 do 25 minuta, ili predavanje potpuno različitih nastavnih jedinica u dva razreda u jednom odeljenju, bilo predavanje ili ispitivanje je, jednostavno – nemoguće.

Pri tome dodaje da bi spajanje učenika više razreda u jedno odeljenje sigurno dovelo i do tehnoloških viškova nastavnika.

S obzirom da su Ministarstvo prosvete i resorno načelništvo naveli da u ovoj školskoj godini data stavka stručnog uputstva “može biti, ali ne mora” biti sprovodena, na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga su tri slučaja spajanja razreda. Konkretnije, u Kolubarskom okrugu došlo je do pripajanja u primeru gde je jedan učenik upisan u četvrti razred.

Iz svega proizilazi i treći zahtev Unije sindikata prosvetnih radnika, da u odeljenju bude maksimalno po 24 učenika.

Taj stav su potkrepili brojnim primerima iz prakse o čemu je govorila Željka Vidić, nastavnik razredne nastave u Osnovnoj školi Andra Savčić, iza koje je preko 30 godina rada sa mlađim osnovcima.

Navodi da je broj učenika u odeljenju jedno od bitnijih pitanja koje već godinama pokušavaju da reše u saradnji sa resornim Ministarstvom jer je pre 11 godina uvedena inkluzija. To podrazumeva da u okviru redovnog obrazovnog procesa učitelji istovremeno rade sa decom sa posebnim potrebama, uz istovremeni rad sa darovitom decom koje je oko 2% u svakoj generaciji u Srbiji. To je znatan broj mališana, navodi Željka Vidić, čiji potencijal ne biva potpuno upotrebljen.

“U savkom odeljenju u našim školama postoje deca koja traže dodatnu podršku za bar jedan, a često i više predmeta, ali ima dece koja traže podršku u svim predmetima. Ne možemo zanemariti ni to da imamo i veliki broj talentovane i darovite dece. U ovoj situaciji, sa velikom brojem učenika u odeljenji, toj deci se često ne pruža kvalitena nastava jer je i njima potrebna dodatna podrška. Upravo zbog velikog broja učenika u odeljenju, kapaciteti talentovane dece budu zanemareni, a to je velika bruka za prosvetu. Često nam talentovani mališani pomažu u radu sa učenicima koji traže dodatnu podršku.

Čini mi se da Ministarstvo prosvete za to nema sluha. Nismo protiv inkluzije, ali ne na ovaj način kakav je sad. Neophodna nam je pomoć stručnih lica, defektologa, logopeda, sociologa jer tada bi rad sa takvom decom bio olakšan. Smanjenjem broja učenika na 24 u jednom odeljenju dobili bismo bolje i kvalitetnije obrazovanje,”

rekla je učiteljica Željka Vidić, uz prisećanje da je, pre 11 godina, kada je uvedena inkluzija rečeno da će učenici kojima je neophodna dopunska pomoć, pored personalnog asistenta, najčešće je to roditelj ili staratelj, dete dobiti i prosvetnog asistenta.

S toga predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika predlažu da, u okviru inkluzivnog obrazovanja, učenici, u skladu sa mogućnostima, pohađaju određene časove kako bi bili uključeni u proces socijaizacije, a ostali period rade sa prosvetnim saradnikom u zavisnosti od potrebe, čime bi bilo omogućeno usavršavanje dece.

Na danas održanoj konferenciji Unije sindikata prosvetnih radnika u OŠ Nada Purić u Valjevu, pomenuto je i pitanje opsežnih nastavnih planova i programa koje svaki učitelj i nastavnik moraju detaljno da popunjavaju čime je sa obrazovnog procesa pažnja skrenuta na “ispunjavanje papirologije”.