24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA
Valjevo foto iz aviona Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

Autor 25/08/2022

Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća, doneta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Pravo učešća imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima, kao i stambene zajednice, a ispunjavaju sledeće uslove:

*da je podnosilac prijave: vlasnik objekta ili, ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koju podnosi prijavu i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta;

*da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju, gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kw;

*da je stambena zajednica upisana u ogovarajući registar;

*ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekta energetske efikasnosti i

*drugi uslovi u skladu sa javnim pozivom za domaćinstva.

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

*zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorima, za porodične kuće i stanove;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade;

*nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, sečka, briket), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove;

*zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove;

*zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, gejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade;

*nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće;

*nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave Valjevo, zvaničnoj prezentaciji grada Valjeva: www.valjevo.rs i u nedeljnom listu „Napred“.

Ukupna sredstva podsticaja za realizaciju Programa iznose 60.000.000,00 dinara, od kojih Ministarstvo rudarstva i energetike obezbeđuje 30.000.000,00 dinara, a Grad Valjevo 30.000.000,00 dinara. Za realizaciju mera koje će biti predmet ovog Javnog poziva, opredeljeno je ukupno 40.000.000,00 dinara.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva, građani mogu pozvati na broj telefona 014/294 – 790 ili se obratiti putem mejl adrese: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .