17/04/2024
Najnovije vesti
Valjevo-28-11-2022-Valjevo-118-dan-zagadenja-vazduha-aero-Foto-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs_.jpg

VEĆ 118 DANA AEROZAGAĐENJA

Autor 29/11/2022

Do danas ukupno 118 dana sa prekoračenjem granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu od početka 2022. godine, beleži udruženje Lokalni odgovor iz Valjeva na početku treće godine realizacije projekta Aero Alarm. Udruženja traže dobar plan za čist vazduh.

Nešto manje zagađenje u odnosu na prošlu nedelju. Najviša srednja dnevna koncentracija u četvrtak, 24.11.2022. suspendovane PM10 čestice 83,80 μg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u nedelju, 27.11. u vrednosti 69,74 μg/m3. U ponedeljak, 21.11. maksimalna satna koncentracija u 23 časova u vrednosti od 235,16 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice. Takođe u ponedeljak, 21.11. u 23 sati vrednost od 184,27 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Svako može početi da oseća zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogu doživeti ozbiljnije posledice po zdravlje. Tokom perioda zagađenja treba razmisliti o fizičkim aktivnostima u zatvorenom ili organizovanju u periodu kada se očekuje poboljšanje kvaliteta vazduha.

Juče, u ponedeljak, 28. novembra 2022. prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 118 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Prošlog utorka na javnoj raspravi o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha u Valjevu za period 2022-2027. građanska udruženja zahtevala da se objavljeni dokument unapredi kako bi se ustanovila odgovornost za sprovođenje mera i osigurao realističan i sprovodiv akcioni plan.
Udruženja RERI i Nacionalna ekološka asocijacija iz Beograda, kao i udruženje Lokalni odgovor uputila Gradskoj upravi primedbe i komentare u pisanom obliku.

Ključni predlog je da se dokument značajno doradi i dopuni, saglasno Pravilniku o sadržaju planova kvaliteta vazduha kako bi bio sprovodiv. Da se sačuvaju zdravlje i životi ljudi u Valjevu.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Prema navodima udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva: “Namera je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom u „pet do dvanaest“, za prethodnu sedmicu. Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima.

Ombudsman ispituje postupanje Grada Valjeva zbog propuštanja sprovođenja mera za smanjenje aerozagađenja u Valjevu.”