19/04/2024
Najnovije vesti
dr-Dragan-Obradovic-sudija-Viseg-suda-za-maloletnike-aktivista-NVO-Salvos-FOTO-Dragan-Krunic-za-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Projekat “Nasilje NE – Život DA”

Autor 18/10/2023

Nevladina organizacija Salvos u okviru projekta “Nasilje NE – Život DA” o prevenciji porodičnog i vršnjačkog nasilja, nizom interaktivnih susreta sa osnovcima i srednjoškolcima ukazuju im na obimne posledice vršnjačkog i porodičnog nasilja, ali i na prava žrtava.

Pored ostalog, aktivisti NVO Salvos naglašavaju da podizanje svesti šire javnosti najefikasnije biva ostvareno putem medija, elektronskih i štampanih, kao i oglašavanjem na društvenim mrežama nevladine organizacije Salvos.

Pri tome podsećaju da projekat za opšti cilj ima podizanje stepena informisanosti i znanja o slučajevima nasilja gde su deca žrtve, ali i počinioci nasilja, pa bi stečena znanja trebala da utiču na smanjenje nasilja.

Razgovorima na tribinama i radionicama, deci i mladima je pružena mogućnost da sa više stanovišta sagledaju problem nasilja i moguće posledice tog nasilja, bilo vršnjačkog ili porodičnog, kako bi se uticalo na prepoznavanje i smanjenje rizičnog ponašanja  kod mladih.

Projekat se prvensveno odnosi na podizanje svesti dece školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i celokupnog stanovništva, ali i svih ostalih zainteresovanih članova zajednice.

NVO Salvos “Nasilje NE – Život DA” – možete pročitati OVDE

Projekat “Nasilje NE – Život DA” nevladine organizacije Salvos finansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.