19/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

VALJEVO PRVO U SRBIJI

Autor 21/03/2023

U 2023. godini, do 20. marta, već 57 dana prekomernog zagađenja, vazduh u Valjevu je u trećoj kategoriji (ne)kvaliteta.

Prema važećoj zakonskoj regulativi propisan je maksimum od 35 dana godišnje sa prekoračenjima granične vrednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica od 50 nanograma po kubnom metru.

Za svega 79 dana tekuće 2023. godine, Valjevo je uveliko premašilo dozvoljene granice zagađenja vazduha tokom čak 57 dana, čime je na prvom mestu – po zagađenju vazduha, piše xEco – Ekstremna ekologija.

Kompanija IQ Air je objavila izveštaj o kvalitetu vazduha u svetu za 2022. godinu. Srbija je na trećem mestu po zagađenju.

Udruženje Lokalni odgovor tokom trogodišnje akcije Aero alarm beleži podatke zagađenja vazduha za prethodnih sedam dana.

„U danu kada obeležavamo godišnjicu početka oslobođenja od Turaka u Prvom srpskom ustanku, brojimo i 57 dana za prekomerno zagađenim vazduhom od početka godine. Najviša srednja dnevna koncentracija zabeležena u utorak, 14.3.2023. suspendovanih PM10 čestica 120,41 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena takođe u utorak, 14.3. u vrednosti 69,97 μg/m3. U utorak, 14.3.2023. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 20 časova u vrednosti od 375,22 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice, a u ponedeljak, 13.3.2023. u 20 časova vrednost od 207,16 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 20.3.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeležen ukupno 57 dan sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je premašen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf