25/05/2024
Najnovije vesti
aero alarm zagadjenje Valjevo-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo Ljubin grob Brdjani

SVI UDIŠEMO ZAGAĐEN VAZDUH KOJI MOŽE IZAZVATI OZBILJNE ZDRAVSTVENE TEGOBE

Autor 23/01/2023

Protekle nedelje najviša srednja dnevna koncentracija u ponedeljak, 16. 1. 2023. suspendovanih PM 10 čestica 111,24 µg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u ponedeljak, 16. januara u vrednosti 98,47 µg/m3.

Istog dana je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 22 časa u vrednosti od 210,34 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice. Takođe u ponedeljak, 16. 1. u 22 časa vrednost od 206,74 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 23.1.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 14 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3).

Komentari:

Uključi se! Građani Valjeva, udruženja, mediji, poslovni subjekti, predstavnici javnih preduzeća i lokalnih vlasti u našem gradu će narednih meseci imati priliku da učestvuju u javnim konsultacijama za pripremu Integralnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije (INEKP). To će biti jedinstvena prilika da sve grupe u našoj zajednici javno iskažu kako vide svoje planove, namere i očekivanja kada su u pitanju upotreba energije i zaštita životne sredine. U prvom delu konsultacija koje će trajati do kraja marta ove godine, planirano je sprovođenje probnog istraživanja o mogućnostima za povećanje broja korisnika sistema daljinskog grejanja u Valjevu, kao i javna prezentacija rezultata istraživanja.
 
Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP) je ključni dokument koji treba da postavi ciljeve domaće energetske i klimatske politike, pruži okvir za proces energetske tranzicije i bude instrument za dostizanje dugoročnih ciljeva energetske i klimatske politike EU. INEKP usvaja Vlada Republike Srbije za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. i definisaće nove ciljeve za unapređenje energetske efikasnosti, veću upotrebu obnovljivih izvora energije, unapređenje sigurnosti snabdevanja i smanjenje energetskog siromaštva.
 
Konsultacije o INEKP-u u Valjevu realizuje udruženje Lokalni odgovor u okviru projekta „Civilno društvo za energetsku tranziciju“ koji sprovode Beogradska otvorena škola i RERI (Regulatorni institut za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine), zajedno sa partnerima u još pet gradova: Beograd,  Bor, Kraljevo i Smederevo. Akcija se odvija uz podršku Britanske ambasade u Beogradu do kraja marta 2024. godine, navedeno je u nedeljnom izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu, u okviru akcije “Aero alarm” organizacije Lokalni odgovor iz Valjeva.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf