14/07/2024
Najnovije vesti
Lokalni-front-Valjevo-koalicija-Moramo-Ivan-Manic-i-Ljuba-Radovic-kzn-01-06-2022.jpg

KAKO NOVAC GRAĐANA OTIČE KROZ TEKUĆU BUDžETSKU REZERVU?

Autor 01/06/2022

Na danas održanoj konferenciji za novinare Lokalnog fronta Va, obratili su se Ivan Manić i Ljubomir Radović.

Tom prilikom, član Lokalnog fronta Va, Ivan Manić se osvrnuo na poslednje zasedanje Skupštine grada i prokomentarisao pitanja odbornika LF VA, Trifunovića koji je zatražio da na sledećem zasedanju bude uvršćen izveštaj gradonačelnika o trošenju novca građana Valjeva kroz tekuću budžetsku rezervu u proteklih godinu dana.

“Šta god o tome mislila jedna predsednica, u Poslovniku Skupštine grada postoji član 167. koji vrlo jasno nabraja prava i dužnosti odbornika. Pored ostalog, tu su i pravo i dužnost odbornika da postavlja pitanja vezana za rad organa Grada. Samo malo dalje, u članu 169. akta koji bi trebalo da poštuju svi nabrojani akteri lokalne skupštinske scene, stoji sledeće:

„Gradonačelnik i Gradsko veće redovno izveštavaju Skupštinu grada, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, a najmanje jednom godišnje, o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine. Izveštaj iz prethodnog stava stavlja se na dnevni red skupštine“.

Odbornik Lokalnog fronta, Željko Trifunović, vršeći svoju odborničku dužnost, iskoristio je pravo da predsednicu Skupštine, g-đu Rakić, podseti na njenu predsedničku dužnost koja proističe iz člana 169. Poslovnika. Dakle, odbornik Trifunović pismeno je zamolio predsednicu da u dnevni red prve naredne sednice Skupštine grada uvrsti izveštaj gradonačelnika o trošenju novca građana Valjeva kroz tekuću budžetsku rezervu u proteklih godinu dana.

Zašto baš ovaj i ovakav izveštaj? Kakvi su izgledi da predsednica usliši ovu molbu i zatraži od gradonačelnika da Skupštini podnese takav izveštaj?

Ja, na žalost, ne očekujem da će se traženi izveštaj naći pred odbornicima na bilo kojoj sednici. Predsednica skupštine je u ovom sazivu već mnogo puta pokazala nadmoć partijske discipline nad slovom i Statuta i Poslovnika. Više od godinu dana, na primer, ne stižu odgovori na odbornička pitanja koja je postavio Ljuba Radović.

Mnogo puta ste i videli i čuli kako g-đa Rakić zloupotrebljava svoju funkciju ne dopuštajući našem odborniku Trifunoviću da iznese činjenice koje se zbog nečega ne dopadaju skupštinskoj većini. Njen izgovor da te teme nisu na dnevnom redu već se izlizao; bar pet ili šest puta na svakoj sednici ona je svojim stranačkim prijateljima, pa i gradskim službenicima i direktorima javnih preduzeća, dopuštala da van dnevnog reda satima govore sve i svašta o drugim odbornicima ili strankama.

Zašto još mislim da milioni koji cure iz gradskog budžeta neće biti tema za gradonačelnika? Pre svega zato što je pre neki dan spiskao skoro pola miliona na pokušaj kontrole štete koju je Srpska napredna stranka u Valjevu pretrpela na aprilskim izborima. Od svega što je platio „Blicu“ da objavi, tačno je jedno: Valjevo se odista preporodilo od juna 2020. Recimo, buduća većina u skupštini Beograda i u Valjevu je izgubila izbore u gradskom jezgru.

Podsećam da su SNS i SPS, uz daleko veću izlaznost nego u junu 2020, zajedno skupili skoro sedam hiljada glasova manje nego tada. Ozbiljan preporod, morate priznati,” zaključio je Manić.

Svojim izlaganjem, nadovezao se Ljubomir Radović, koji posebno naglašava pitanje potrošnje novca građana Valjeva:

“Naravno, ima gospodin Gojković još razloga da izbegne temu budžetske rezerve. Neutrošenih 450 miliona prenetih iz prošle godine jasno pokazuju nedostatak dobrih projekata, zapravo nedostatak glava koje bi osmislile ozbiljne poduhvate. Taj nedostatak iskorišćen je za čerupanje budžeta kroz tekuću budžetsku rezervu. Prošle godine je na taj način utrošeno 117,5 miliona dinara.

Nas u Lokalnom frontu, međutim, posebno “svrbi” pitanje na šta su sve utrošene pare građana Valjeva uz suvoparna obaveštenja da se radi o izvršenjima, izgubljenim sudskim sporovima, kaznama, penalima, kamatama, troškovima advokata…

U godini iza nas na ovo je oteklo 9,6 miliona, malo više od 8% ukupnih isplata iz tekuće budžetske rezerve. Ova, 2022. preti da obori sve rekorde: samo u gradskom Službenom glasniku od 20. maja zabeležena je cifra od okruglo 12 miliona, skoro 38% sume isplaćene od januara iz tekuće rezerve. Ovde ulaze dva puta po 5 miliona po presudama Privrednog i Apelacionog suda, pola miliona za usluge advokata u jednom slučaju, milion i po u drugom.

„Sve je po zakonu“, reče na poslednjoj sednici Skupštine načelnik Odeljenja za finansije. Ako je gradska uprava radila sve po zakonu odakle su se odjednom pojavile presude sa milionskim obeštećenjima?

Naravno, neko je, u nekoj od gradskih službi, ipak počinio greške i propuste koji su dobili sudski epilog i stigli na naplatu. Te greške, propuste, činjenje ili nečinjenje gradskih službenika, kao i uvek do sada, plaćaju svi građani Valjeva!

Rad gradske uprave usmerava i usklađuje gradonačelnik. Tako bar piše u Statutu. Gradonačelnik, sem toga, osniva službe budžetske inspekcije i interne revizije Grada. On im je i naredbodavac. Da li je kada i kako ovim službama nešto promaklo?

Lokalni front je proučio neke presude koje se pominju u rešenjima gradonačelnika za isplatu iz tekuće budžetske rezerve. U jednoj od njih Privredni sud je presudio, a Apelacioni sud potvrdio da je nečinjenjem odgovornih u gradskoj upravi oštećen jedan od izvođača radova koji je sada sudskim putem došao do naknade za izgubljenu dobit i još ponešto. Iz tekuće budžetske rezerve.

Naše pitanje je jasno: da li su službenici koji su vodili ovu javnu nabavku snosili nekakve posledice? Da li se oni, možda, i dalje bave javnim nabavkama?

Lokalni front je i pismeno upozorio načelnika gradske uprave da pravilnici po kojima se sprovode javne nabavke u Valjevu nisu usklađeni sa Lokalnim antikorupcijskim planom. Kroz nekoliko dana, 10. juna, dospeva rok za kvartalni izveštaj o formiranju tela za sprovođenje Lokalnog antikorupcijskog plana koji će gradska uprava dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije. U njemu će, kao i u prethodnih pet ili šest kvartala, stajati da Valjevo još nije formiralo telo za sprovođenje LAP-a, što je inače obaveza preuzeta Revidiranim akcionim planom za Poglavlje 23.

Gospodine Gojkoviću, tajm-aut ističe. Lopta je u Vašem reketu!” rezimira Radović iz Lokalnog fronta.