17/04/2024
Najnovije vesti
RERI-Beograd-Vazduh-ubija-po-cijem-nalogu-03-11-2022.jpg lokalni odgovor

PREZENTACIJA NACRTA PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA PERIOD 2022. do 2027. U VALJEVU

Autor 22/11/2022

Grad Valjevo organizuje prezentaciju Nacrta Plana kvaliteta vazduha u Valjevu za period 2022-2027. godine u utorak, 22. novembra 2022. godine, od 11 časova, u zgradi Gradske uprave, u okviru javne rasprave koja traje do 28. novembra 2022. godine.

Nacrt dokumenta možete preuzeti https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Zastita_Sredine/PKV-VALJEVO-2022-2027_NACRT%20I.pdf

Vazduh u Valjevu spada u najlošiju treću kategoriju zbog prekomerne koncentrcije suspednovanih čestica prašine. Zbog toga su lokalne vlasti obavezne da uz učešće javnosti razviju i primene Plan kvaliteta vazduha koji.

Ovaj plan treba da sadrži mere i projekcije kada biti dostignute ciljane vrednosti koncentracija zagađujućih materija propisane Zakonom o zaštiti vazduha. Iako je ovakav dokument usvojen 2016. godine na period do 2021. godine, nije došlo do smanjenja zagađenja vazduha, niti postoje dokazi da je zvanično primenjen.

Uprkos, teškom stanju sa zagađenjem i ugrožavanjem zdravlja ljudi, Gradska uprava je propustila da blagovremeno pribavi Plan kvaliteta vazduha, te se o nacrtu dokumenta vodi rasprava sa zakašnjenjem većim od godinu dana.

U Valjevu svake godine 242 osobe prerano izgubi život zbog zagađenja vazduha, tvrdi Svetska zdravstvena organizacija. Gotovo petina ukupnih smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem vazduha u Srbiji pripada Valjevu. Ova zdrastvena institucija procenjuje da Valjevo tokom perioda od deset godina pretrpi gubitak od 10 hiljada godina izgubljenih života. To je nemerljiv ljudski, socijalni i ekonomski gubitak za naš grad. Najugroženija populacija usled zagađenog vazduha su deca, starije osobe i ljudi sa hroničnim oboljenima.

Javna rasprava je prilika kada građani mogu da učestvuju u formulisanju javne politike. To je mesto i vreme kada građani treba da kažu nadležnima da očekuju da vazduh bude čist, podseća Lokalni odgovor iz Valjeva, uz napomenu: “Mi se pitamo – mi udišemo ovaj vazduh!”