17/04/2024
Najnovije vesti
Valjevo Lokalni odgovor ukljuciti gradjane u izradu novog Plana o kvalitetu vazduha

LO: “UKLJUČITE GRAĐANE”

Autor 16/11/2021

Lokalni odgovor, u svom saopštenju, poziva lokalnu upravu da u pripremu novog Plana kvaliteta vazduha uključi građane i građanke jer u Valjevu ima stručnih osoba koje mogu da doprinesu kvaliteu ovog važnog dokumenta.

“Poslednjih dana 2021. godine ističe važnost Plana kvaliteta vazduha koji su 2016. godine usvojili odbornici Skupštine grada Valjeva.

Lokalne vlasti u Valjevu svojevremeno nisu uključivale građane i građanke u pripremu tog dokumenta lokalne javne politike, niti su obezbedile efikasnu primenu mera predviđenih u tom dokumentu. Na sednici Saveta za čist vazduh u oktobru ove godine je razmatran građanski izveštaj o realizaciji plana i konstatovano je da ova lokalna javna politika nije donela očekivane rezultate. I dalje postoji visok rizik za zdravlje ljudi usled uticaja zagađenog vazduh u Valjevu. Javna politika koja se tiče kvaliteta vazduha nije postala održiva.

Vazduh u Valjevu je i u periodu važenja Plana kvaliteta vazduha bio najlošije, treće kategorije, zbog prisustva koncentracija suspendovanih PM10 čestica iznad graničnih vrednosti, prosečno 140 dana godišnje, višestruko iznad 35 dozvoljenih dana. Obaveza lokalnih vlasti da izradi i primeni Plan kvaliteta vazduha radi dostizanja graničnih vrednosti suspendovanih čestica je predviđena Zakonom o zaštiti vazduha i Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Ta obaveza nije ispunjena jer nije dostignut željeni cilj, da koncentracije zagađujućih materija u Valjevu budu smanjene na prihvatljiv nivo. Plan kvaliteta vazduha 2016 – 2021. bio je mrtvo slovo na papiru. Vazduh u Valjevu je postao još zagađeniji.

Uprkos zahtevima zainteresovanih građana da se pristupi izradi novog dokumenta uz učešće javnosti, Gradska uprava u Valjevu je početkom avgusta zaključila ugovor o izradi Plana kvaliteta vazduha za naredni petogodišnji period sa preduzećem Saobraćajni Institut CIP doo iz Beograda u konzorcijumu sa preduzećem SET doo iz Šapca. Iako je rok za izvršenje posla istekao početkom novembra, nacrt Plana kvaliteta vazduha u Valjevu još nije objavljen, niti je poznato ko su osobe koje učestvuju u njegovoj pripremi.

Postupak lokalnih vlasti u Valjevu koje su pristupile pribavljanju dokumenta bez sprovedenog postupka javne nabavke i bez uključivanja javnosti, stvara sumnju da će i novi Plan kvaliteta vazduha biti pribavljen da bi se ispunila forma, te da neće imati uticaja na primenu mera za smanjenje zagađenosti vazduha i zaštitu zdravlja ljudi.

Ponovo pozivamo najviše predstavnike Grada Valjeva da blagovremeno uključe javnost u proces pripreme novog Plana kvaliteta vazduha. Očekujemo, takođe, da lokalne vlasti i drugi
nadležni organi, ustanove i preduzeća preduzmu hitne mere kako bi se građani obavestili o zagađenju vazduha, kao i mere koje će zaštiti zdravlje ljudi i urgentno smanjiti emisije štetnih materija iz najvećih izvora zagađenja u našem gradu,” navedeno je u saopštenju organizacije Lokalni odgovor.