27/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • ENERGETSKI MENADŽMENT NA LOKALNOM NIVOU
Vetrenjace

ENERGETSKI MENADŽMENT NA LOKALNOM NIVOU

Autor 27/06/2022

Projekat USAID Serbia Better Energy Activity (“USAID Bolja energija”) u ponedeljak i utorak, 27. i 28. juna, u Istraživačkoj stanici u Petnici, priređuje dvodnevnu obuku koja se bavi ulogom opštinskih energetskih menadžera i menadžera javnih komunalnih preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u upravljanju i razvoju na opštinskom nivou.

Obuka će okupiti predstavnike lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća iz opština i gradova koji su uključeni u aktivnosti projekta “Bolja energija” i predstavlja oglednu obuku za naredni ciklus obuka iz energetskog menadžmenta koji je planiran za 2022. i 2023. godinu.

“USAID Bolja energija” je petogodišnji projekat koji je finansiran od strane američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a čiji je primarni cilj jačanje energetske bezbednosti Srbije kroz pružanje pomoći Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima i lokalnim samoupravama u promovisanju energetske efikasnosti i efikasnijeg korišćenja obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou.

Sledeći zaključke sa prethodnih obuka održanih tokom ove godine, koje su bile fokusirane na toplane, ova obuka će biti fokusirana na mogućnosti unapređenja postojećeg zakonskog i investicionog okvira za realizaciju projekata energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

Tokom dvodnevnog seminara, samo neke od tema koje će bitiobrađene su energetsko planiranje i upravljanje na lokalnom nivou uz prezentovanje zakonskih okvira i “Better Energy istraživanje”, zatim o funkciji lokalne samouprave u energetskom menadžemntu na lokalnom nivou, uz iskustva iz procesa energetskog menadžmentu na lokalu, zatim ulogu energetskih menadžera i obuka za kreiranje javnih politika u energetici na lokalnom nivou. U nastavku planirane teme su ekološka alternativama izvorima grejanja na fosilna goriva i solarna energija.