27/02/2024
Najnovije vesti
Skupština Grada Valjeva

ODRŽANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VALJEVA

Autor 04/02/2022

Sa danas održane 21. sednice Skupštine Grada Valjeva, udaljen je odbornik i šef odborničke grupe, Đorđe Pavlović, nakon čega su i ostali članovi odborničke grupe SPS-a izašli sa sednice.

Predlog za udaljenje potekao je od šefa odborničke grupe SNS, Radioce Rstića, koji je kao razlog naveo vređanje učesnika u raspravi i narušavanja dostojanstva, a zahtev je, u skladu sa Pravilnikom, podržalo pet odbornika SNS-a.

Vladan Senić

Dr Slobodan Gvozdenović podneo je ostavku i na mesto novog odbornika sa liste “Aleksandar Vučić- za našu decu” izabran je Vladan Senić, konobar.

U redovnom radu Skupštine, usvojeni su planovi generalne regulacije “Gradac” i “Novo naselje”. Usvojena je i Odluka o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva. Pristupa se pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, i to dela katastarske parcele broj 9283 KO Valjevo, čija je ukupna površina 19 399 kvadratna metra, za potrebe proširenja Novog groblja u Valjevu i izgradnju pristupne saobraćajnice u skladu sa zakonom.

Odbornici su tokom danas održanog zasedanja dali saglasnost na programe poslovanja javnih preduzeća Vidrak, Polet, Toplana-Valjevo, Vodovod, Kolubara, kao i Turističke organizacije Valjevo, zatim Agrorazvoja i Eko Tamnava za 2022. godinu.

Potom je usvojen izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Osečina i Mionica za 2020. godinu.

Usvojena je odluka o prodaji poslovnog prostora u Knez Mihailovoj ulici 65, koji je u svojini grada; kao i Zaključak o proceni rizika od katastrofa na teritoriji grada Valjeva.