24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Sindikat “Sloga” traži zaštitu za policajku Katarinu Petrović iz Valjeva
Valjevo-vesti-MUP-Srbija-policija-uprava-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunić Objektiva.rs

Sindikat “Sloga” traži zaštitu za policajku Katarinu Petrović iz Valjeva

Autor 06/07/2023

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ izražavaju svoje najoštrije nezadovoljstvo povodom hapšenja i određivanja pritvora policajki iz Valjeva, Katarini Petrović, zbog optužbi za navodnu zloupotrebu službenog položaja.

Smatramo da je produženje pritvora do 30 dana nezakonito i da ima za cilj da je onemogući da se javno pojavi do završetka sednice parlamenta, na kojoj se raspravljalo o bezbednosnoj situaciji u Srbiji i zahtevima za smenu ministra policije Bratislava Gašića.

Uvereni smo da ne postoje osnovi za produženje njenog pritvora. Umesto toga, potrebno je postupati u skladu sa Zakonom o policiji. Katarina Petrović se sumnjiči da je ukazala na dokumente koji se odnose na saobraćajnu nesreću u kojoj je učestvovao Nikola Petrović, kum predsednika Srbije, a u kojoj su povređene dve žene.

Ukoliko je pogrešila, a smatramo da nije, treba razmotriti njenu eventualnu odgovornost u slučaju povrede službene dužnosti u skladu sa Zakonom o policiji, ali pritom ne smemo zanemariti policijsku etiku i status uzbunjivača.

Pozivamo sve sindikate da se pridruže Udruženim sindikatima „Sloga“ u jasnom i javnom osuđivanju pritvaranja Katarine Petrović i njenog momentalnog puštanja na slobodu, kako bismo sprečili da se ponovi slučaj uzbunjivača Aleksandra Obradovića, koji je nezakonito pritvoren nakon što je otkrio korupciju u fabrici naoružanja „Krušik“ u Valjevu.

Takođe, zahtevamo od nadležnog tužilaštva da hitno ispita postupanje u ovom slučaju i obezbedi uslove za pravično suđenje Katarini Petrović, kao i adekvatnu zaštitu za uzbunjivače koji hrabro iznose istinu u javnost u cilju očuvanja integriteta institucija i unapređenja borbe protiv korupcije.

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ ostaju posvećeni zaštiti prava i interesa svih radnika, uključujući i pripadnike policije. Apelujemo na sve relevantne aktere da deluju u skladu sa zakonom, pravdom i transparentnošću“, rečeno je u saopštenju USS Sloga.

Podsećamo, u Članu 1 Ustava Republike Srbije je navedeno: “Republika Srbija je država srpskog naroda i  svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima.”

Takođe, osnovnim odredbama Zakona o policiji, preciziran je pojam unutrašnjih poslova u članu 2:

“Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi državne uprave, koje obavlja Ministarstvo, a čijim obavljanjem se ostvaruje i unapređuje bezbednost građana i imovine, pruža podrška vladavini prava i obezbeđuje ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih ljudskih i manjinskih prava i sloboda, kao i drugi, sa njima povezani poslovi iz utvrđenog delokruga i nadležnosti Ministarstva.

Član 3

Policija, u smislu ovog zakona, predstavlja organizovan način obavljanja zakonom uređenih poslova, koju čine policijski službenici koji, u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova, štite i unapređuju bezbednost građana i imovine, poštujući Ustavom zajemčena ljudska i manjinska prava i slobode i druge zaštićene vrednosti u demokratskom društvu, uz mogućnost upotrebe sredstava prinude u skladu sa Ustavom i zakonom.

Pravo na upotrebu naziva “Policija” ima isključivo Ministarstvo i Ministarstvo odbrane.

Član 4

Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u okviru odredbi ovog zakona, propisuje način obavljanja unutrašnjih poslova.

Sprečavanje diskriminacije

Član 5

Zaposleni u Ministarstvu i Policiji dužni su da jednako postupaju prema svima bez obzira na njihovu rasnu, polnu ili nacionalnu pripadnost, njihove različitosti koje proističu iz društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja ili opredeljenja, roda i rodnog identiteta, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta”, pored ostalog piše u Zakonu o policiji.