15/04/2024
Najnovije vesti
Objektiva.rs Valjevo Stomatologija

PREVENTIVNI STOMATOLOŠKI PREGLEDI TRUDNICA

Autor 25/02/2022

Dom zdravlja Valjevo je počeo novu preventivnu akciju u okviru redovnih patronažnih poseta trudnicama, sprovode i preventivne stomatološke preglede, kao i individualni zdravstveno – vaspitni rad, na gradskom i seoskom području.

Osim toga, stomatolog će ubuduće redovno biti deo tima Škole za trudnice i roditeljstvo.

Prve posete su realizovane na seoskom brdskom području (Sušica, Strmna Gora i Lelić). Patronažna služba najavljuje posete, ali se trudnice mogu i same prijaviti na telefon Patronaže 064 8321 9992 ili u prizemlju zgrade Stomatološke službe.

Kućnim posetama ostvaruje se prvi kontakt sa stomatologom i dobiju saveti, a za ostale usluge potrebno je dogovoriti se sa lekarom. Cilj preventivne akcije je zdravstveno – vaspitni rad sa sadašnjim i budućim mamama i davanje saveta za blagovremeno očuvanje zdravlja usta i zuba, imajući u vidu njihovo specifično stanje i činjenicu da je oralno zdravlje deo opšteg zdravlja.

Osim toga, Stomatološka služba poziva majke koje imaju dete do godinu dana da dođu na pregled u zgradu Stomatologije.

Stomatološke preventivne i kurativne usluge za trudnice i porodilje (do godinu dana deteta) predstavljaju zakonsku obavezu za ustanovu, propisanu od strane Ministarstva zdravlja. Sve usluge kao što su popravke, skidanje kamenca, vađenje zuba i slično besplatne su za ovu kategoriju pacijenata, osim protetike.

Akcija je pokrenuta jer je uočeno da je, u poslednje dve – tri godine, zdravstveno stanje zuba svih pacijenata lošije nego u prethodnom periodu.