27/02/2024
Najnovije vesti
Valjevo-aerozagadjenje Objektiva.rs Valjevo

AERO ALARM: VALJEVO U TRI NAJZAGAĐENIJA GRADA

Autor 09/01/2023

Svaki dan od početka 2023. godine sa zagađenim vazduhom. Građani Valjeva čitavu deceniju izloženi prekomernom zagađenju. Plana kvaliteta vazduha još nema, obaveštava Aero Alarm Lokalnog odgovora.

“Svaki dan u prvoj nedelji Nove godine sa zagađenim vazduhom. Najviša srednja dnevna koncentracija u četvrtak, 5. januara 2023. suspendovane PM 10 čestice 158,32 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica, zabeležena takođe u četvrtak, 5. januara, u vrednosti 119,90 µg/m3.

U ponedeljak, 2. januara je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 15 časova u vrednosti od 301,26 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice. Takođe u ponedeljak, 2. januara u 17 časova, vrednost od 210,63 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

U Valjevu vazduh je bio jako zagađen. Svi stanovnici bili su pogođeni zbog postojanja vanrednih uslova. Trebalo je izbegavati fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno pripadnici osetljivih grupa.

Na dan 9. 1. 2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno osam dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3).

Decenija zagađenog vazduha. Godinu 2022. smo ispratili brojeći ukupno 144 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih PM 10 čestica u vazduhu.

To je četvorostruko prekoračenje broja od 35 dana koliko je našim zakonima dozvoljeno godišnje prekoračiti dnevnu graničnu vrednost od 50 µg/m3.

Merni uređaji su na godišnjem nivou izmerili i srednju godišnju koncentraciju pomenutih PM 10 čestica u vrednosti od 50,8 µg/m3 što predstavlja značajno prekoračenje dozvoljene koncentracije od 40 µg/m3.

Nacionalna ekološka asocijacija kaže da Valjevo zauzima treće mesto po zagušljivosti u Srbiji, odmah nakon Užica i Popovca. Reč je, naravno, o kvalitetu ili zagađenju vazduha.

Svakog dana od početka 2023. godine vazduh u Valjevu bio je prekomerno zagađen.

U Novu godinu smo ušli i bez usvojenog Plana kvaliteta vazduha, dokumenta koji bi trebalo da sadrži mere koje je potrebno primeniti da bi se smanjile koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na propisane granične vrednosti.

Otkako je 2012. u Valjevu uspostavljeno merenje kvaliteta vazduha ovaj dokument javne politike nije bio valjano usvojen kako bi se smanjilo aerozagađenje. Naprotiv, zvanični podaci pokazuju konstantno, desetogodišnje prisustvo prekomernih koncentracija prašine u vazduhu i veliki broj dana tokom godine sa prekoračenjem graničnih vrednosti.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju.

Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi.

Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima,” navedeno je u izveštaju Aero Alarm udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva.