21/06/2024
Najnovije vesti
Odbornička grupa SPS - JS Valjevo foto Objektiva.rs

SPS PRE AKADEMIJE

Autor 21/03/2022

SPS održala konferenciju za novinare juče, neposredno pre početka Svečane akademije Dana grada, 20. marta, na kojoj su uručene nagrade za 2021. godinu.

Tom prilikom, šef odborničke grupe SPS-a, Đorđe Pavlović je rekao da neće prisustvovati svečanosti jer je bačena senka na dodelu nagrade, te da odbornici SPS-a ne žele da učestvuju u nečemu što nanosi trajnu i nepopravljivu štetu i sramotu za grad.

Situacija u kojoj nagrada Grada Valjeva treba da bude dodeljena licu protiv koga je podignuta optužnica za teško krivično delo, kao što je trgovina ljudima i zlostavljanje maloletnika, jednostavno ne može da ostane ispod radara javnosti.

Nagrada grada Valjeva se dodeljuje licima koja su postigla izuzetne rezultate u svojim oblastima u prethodnoj godini, i to je uslov propisan Odlukom Grada Valjeva o nagradama. Međutim, ono što je conditio sine qua non, dakle prvi i osnovni uslov bez koga je apsolutno nemoguće da bilo ko bude laureat grada Valjeva jeste da je moralno besprekorna osoba.To je prvi i osnovni uslov,” rekao je Đorđe Pavlović, i dodao:

U ovoj konkretnoj situaciji moralna besprekornost lica koje je predloženo, a to je Mališa Pajković, je ozbiljno dovedena u pitanje time što se došlo do saznanja, a to smo svi saznali u petek ujutro nakon pisanja lokalnog portala, da je Više javno tužilaštvo u Valjevu protiv njega podiglo optužnicu, dakle da postoji opravdana sumnja, a to je najviši stepen sumnje i najviši stepen izvesnosti da je određeno lice i učinilo krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Zbog toga smo smatrali i zbog toga smo i podneli predlog predsednici Skupštine grada da sazove hitnu sednicu Skupštine na kojoj bi ta nagrada tom lici bila oduzeta, kako bismo se vratili u jedno legalno stanje u kom uled grada i građana Valjeva ne bi bio doveden u pitanje.

Međutim, kao što ste videli, umesto da se iz te situacije izađe časno, a najčasnije bilo je da predsednica Skupštine sazove sednicu Skupštine na kojoj bi odgovarajuća odluka bila doneta. Imali smo dva apsolutno neprihvatljiva, ja bih rekao, “pilatovska” saopštenja od Skupštine, odnosno, bolje reći, od zamenika predsednice Skupštine i od predsednice Komisije.

Zamenik predsednice Skupštine je, pre svega zloupotrebio svoju poziciju, i mi kao odbornici SPS ne stojimo iza tog saopštenja. Niko nas nije kontaktirao u vezi sa tim i sigurno ne podržavamo da se nagrada dodeli licu protiv koga je podignuta optužnica za tako teško krivično delo,” naglašava Pavlović.

Takođe smatramo da je i sekretar Skupšine Branka Rosić pokazala elementarno pravničko neznanje i nepoznavanje pravničke terminologije kada je pobrkala jedan zahtev i jedan predlog. Mi smo uputili predlog, to je i velikim slovima napisano, jer poznajući poslovnik znamo da mi, kao odbornici, ne možemo sazivati sednicu, ali je njihovo diskreciono pravo bilo da sazovu sednicu Skupštine, što oni nisu učinili već su našli za shodno da nam se obrate jednim nedostojnim i sramnim saopštenjem.

Još i goru situaciju je učinila predsednica Komisije, Zorica Jocić, koja je takođe jednim “pilatovskim” saopštenjem htela da, na neki način, čitavu javnost ostavi u potpunoj zabludi, da ostane da Komisija, i ona kao predsednica Komisije nije znala, što možemo uzeti kao moguće. Ali, onog trenutka kada je saznala, postala je nesavesna. I ne samo to, ne samo da nije našla za shodno da se izvini građanima za učinjeni propust, ona šalje sramno saopštenje, rekao bih i nesuvislo objašnjenje da pravda nešto što se apsolutno opravdati ne može. Iz tog saopštenja mi saznajemo da gospođi Zorici Jocić nije problem što je neko optužen za tako teško krivično delo trgovina ljudima i zlostavljanje maloletnog lica, nego je problem što se za to saznalo.

Mi, iz jako dobrih izvora, znamo da sednica Komisije nije održana, da je predsednica Komisije slala članovima Komisije poruku sa zahtevom da se izjasne, sa da ili ne, o saopštenju koje je poslala svim medijima,” rekao je Pavlović.

Pored ostalog, šef odborničke grupe SPS-JS u Skupštini grada Valjeva, Đorđe Pavlović, navodi da smatra da deo odgovornosti pripada i Draganu Tomiću zvanog Petljalo iz sela Brezovice koji je predložio Mališu Pajkovića.

Da li je on znao za ovo, da li je bio upoznat? Nije? Nije nikakav problem, neka se izvini građanima. Gospodina Petljala mi pozivamo da se izjasni. Pitamo se zašto ćuti? Zašto i gospodin Pajković ćuti? Zašto se on nije obratio medijima i javnosti i skinuo ljagu sa svoga imena ukoliko smatra da sve to nije istina?” zapitao je Pavlović.

Ćute i dozvoljavaju da ljaga padne i na Skupštinu, i na Komisiju, i na Grad i na građane Valjeva,” navodi Pavlović.

I, na kraju, ono što mi iz Socijalističke partije Srbije smatramo da je jako važno, mislimo da funkcija koju predsednica Komisije, Zorica Jocić inače obavlja, a to je načelnik Školske uprave za Kolubarski i Mačvanski okrug, dodatno otežava njenu poziciju i čini situaciju još gorom. Kakvu poruku šalje roditeljima, kakvu deci? Ja vas sada obaveštavam da će Ministarstvo prosvete, hitno, o tome već u toku iduće nedelje biti obavešteno,” rezimirao je Đorđe Pavlović, šef odborničke grupe SPS-JS u Skupštini grada Valjeva.