12/04/2024
Najnovije vesti
02.02.2021. magla ili smog u Valjevu, snimak sa mesta Vidikovac u Brdjanima

VALJEVSKI VAZDUH OZNAČEN CRVENOM

Autor 22/10/2021

Vrednost PM 10 čestica iznosila je 97,47 mikrograma po kubnom metru vazduha u Valjevu; istovremeno, vrednost PM 2,5 čestica bila je 86,96 mikrograma po kubnom metru, prema satnim očitavanjima, od 18 časova, na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, gde je vazduh u Valjevu pod crvenom oznakom – zagađen.

Prema satnim očitavanjima SEPA, od 20 časova večeras, koncentracija PM10 čestica je 67,02, dok su PM2,5 zabeležene na 63,26 miligrama po kubnom metru.

Počev od 12. oktobra, i zahlađenja koje je zahvatilo naše područje, ponovo je sve učestalije zagađenje vazduha, o čemu više pojedinosti saznajemo od Biljane Mladenović, diplomiranog fizikohemičara u Zavodu za javno zdravlje Valjevo.

Podaci koji se odnose na period od 12.10. do 20.10. posmatrano za PM10 čestice, a koje su merene na mernom mestu u Zavodu za javno zdravlje Valjevo, pokazuju prekoračenje graničnih vrednosti za pedesetak posto, i kretale su se od 65 mikrograma/m3 12. oktobra do 77 mikrograma po kubnom metru 18. i 20. oktobra.”

Koncentracije ostalih posmatranih parametara: sumpor – dioksida, azot dioksida i čađi su u granicama dozvoljenihh koncentracija, kaže Biljana Mladenović.

Podaci sa ovog mernog mesta su slični onima sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine, a odnose se na merno mesto u Naselju Kolubara 2, na kome je lociran agencijski aparat. Na sajtu se može pratiti satna koncentracija i PM10 i PM2,5. PM2,5 takođe su prelazile granične vrednosti,” objašnjava Biljane Mladenović, diplomirani fizikohemičar, pri tome posebno akcentujući:

Koncentracije ovih polutanata izuzetno su štetne za osetljivu populaciju stanovništva: stare, bolesne, trudnice i decu, za koje važi preporuka da u kasnim popodnevnim satima smanje aktivnost na otvorenom. Obzirom da su ovo koncentracije polutanata koje se mogu i “osetiti” čulom mirisa, najbolja preporuka je da kada se “oseti” ovaj smrdljiv vazduh, navedene populacije redukuju aktivnosti navedene populacije na otvorenom.”

Naslovna fotografija snimljena 2. februara 2021. godine