19/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Lokalni odgovor: Apel – Sačuvajmo zdravlje dece!
zagadjenje vazduha xEco iRevolucija pokazatelj 28 12 2023 u 11 sati prenosi Objektiva.rs vesti Valjevo

Lokalni odgovor: Apel – Sačuvajmo zdravlje dece!

Autor 28/12/2023

“Udruženje Lokalni odgovor apeluje na roditelje, vrtiće, škole i ustanove kulture da imaju u vidu zagađenje vazduha kada planiraju boravak dece na otvorenom prostoru.

Sinoć su na Desankinom trgu u Valjevu organizovane novogodišnje zabavne aktivnosti za veći broj naših najmlađih sugrađana u trenutku kada su koncentracije zagađujućih materija u vazduhu bile izuzetno visoke, kada je vazduh ocenjen indeksom “veoma loš”.

Polaznici valjevskih vrtića su bili više časova izloženi visokim koncentracijama suspendovanih čestica, bez primene mera zaštite, iako su na snazi zdravstvene preporuke koje upućuju na izbegavanje boravka na otvorenom prostoru, posebno za decu.

Merni uređaji državne Agencije za zaštitu životne sredine su za jučerašnj dan registrovali prekomerne srednje dnevne koncentracije: 94,86 mikrograma po metru kubnom (µg/m3) za suspendovane PM 10 čestice i 70,33 mikrograma po metru kubnom (µg/m3) za vrlo opasne suspendovane PM 2,5 čestice.

U vreme kada je veći broj valjevskih predškolaca učestovovao u zabavnim aktivnostima na otvorenom prostoru na Desankinom trgu koncentracije prašine su dostizale enormne vrednosti sa maksimumom koji je zabeležen u 19 časova: PM 10 u vrednosti 235,56 µg/m3 i PM 2,5 u vrednosti 176,78 µg/m3 .

Lokalni odgovor poziva Grad Valjevo da blagovremeno informiše javnost o kretanju zagađenja vazduha. Očekuje se od uprava obdaništa i škola da primenjuju mere za zaštitu zdravlja dece, da prilagode način rada uslovima u periodu kada je vazduh zagađen, da za svoje učenike i nastavnike nabave zaštitne maske i prečistače vazduha za prostorije u kojima se odvija nastava ili boravak.

Nadležne službe su obavezne da u periodu kada se očekuje povećanje zagađenosti vazduha preduzimaju mere da se smanje emisije štetnih materija u vazduh kao što je privremeno obustavljanje rada fabričkih postrojenja, obustavljanje javnog saobraćaja, privremeno zatvaranje gradilišta, te pojačano pranje ulica radi uklanjanja naslaga blata i nataložene prašine.

Lokalni odgovor poziva građane da prate kvalitet vazduha tokom predstojećih meseci i da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru”, navedeno je u apelu Udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva.