28/05/2024
Najnovije vesti

IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U ZONAMA ŠKOLA NA PODRUČJU LAJKOVAČKE OPŠTINE

Autor 07/09/2021

Opština Lajkovac je prethodnih dana, u saradnji sa JP Putevi Srbije, uradila saobraćajnu signalizaciju u zonama osnovnih škola u Bajevcu, Jabučju i Vračeviću. Izvedeni su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije, obeležavanje oznaka na kolovozu, izrada zvučno-vibracionih traka i pešački prelazi – platforme za usporavanje saobraćaja i omogućavanje bezbednog prelaza puta za osnovce. Sv radove je finansiralo JP Putevi Srbije.
Ovim se nastavlja dobra saradnja Opšine Lajkovac i JP Putevi Srbije, jer su u prethodnom periodu odrađeni projekti regulacije saobraćaja u mesnim zajednicama Ćelije i Slovac.

Prelaz kod osnovne škole u Bajevcu na području Opštine Lajkovac

U narednom periodu su planirani radovi na regulisanju saobraćaja i saobraćajne signalizacije na mreži državnih puteva I i II reda, za odseke saobraćajnih deonica u zoni svih naselja na teritoriji Opštine Lajkovac. Opština je ugovorila izradu projektno-tehničke dokumentacije a radove će u potpunosti finansirati JP Putevi Srbije.
Projektnim zadatkom akcenat je stavljen na regulisanje saobraćaja i predlog saobraćajno-tehničkih mera u Ulici vojvode Mišića (deonica Pepeljevačka rampa – nadvožnjak) kao trenutno najvećeg problema sa aspekta bezbednosti u saobraćaju.

Foto Branko Petrović Agencija Pristup