15/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • IKT SEKTOR IMA INTERES DA SRBIJA UĐE U EVROPSKU UNIJU
Nacionalni-konvent-o-Evropskoj-uniji-Radna-grupa-10-Beograd-01-08-2022-Objektiva.rs-Valjevo.jpg

IKT SEKTOR IMA INTERES DA SRBIJA UĐE U EVROPSKU UNIJU

Autor 01/08/2022

Prema rečima Nikole Markovića, koordinatora Radne grupe za poglavlje 10 Nacionalnog konventa, Društva za informatiku Srbije, domaći informaciono komunikacionI sektor (IKT) ima interes za ulazak Srbije u Evropsku uniju.

U prvoj polovini 2022. godine IKT sektor ima rast od čak 40 odsto i najveći deo poslovanja obavlja sa državama članicama EU kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji interesovanje za dalje širenje poslovanja. Neki od razloga koje su IKT kompanije navele su: poslovanje na uređenom tržištu, širenje IT tržišta, profitabilno poslovanje, uspešna poslovno tehnička saradnja, standardizacija poslovanja i dr.

Evidentiran je i rast domaćeg IT tržišta od 10 odsto.

U cilju ispunjenja uslova za ulazak Srbije u EU neophodani su: dalji rast domaćeg IT tržišta, uvođenje novih IT usluga na nivou EU standarda, usvajanje novog Zakona o elektronskim komunikacijama, uvođenje 5G mobilnih komunikacija, porast domaćih ulaganja u nove IKT aplikacije i domaće inovacije, brži razvoj novih IKT kadrova i dr.

Podržana je inicijativa da se pokrene projekat „Uloga IKT sektora u cilju bržeg ulasku Srbije u Evropsku uniju“.

Zahvaljujući raspoloživim kadrovima, stečenim znanjima i ostvarenim projektima IKT sektor bi mogao dalje da doprinese razvoju Srbije i pripremama Srbije za ulazak u EU. Moguće i poželjne mere i aktivnosti će se analizirati i konkretizovati u pomenutom projektu.