15/07/2024
Najnovije vesti
prota Matija Nenadović spomenik FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs vesti Valjevo

I VALJEVSKI ADVOKATI PONOVO U ŠTRAJKU

Autor 26/12/2021

Valjevski advokati na osnovu jučerašnje odluke Advokatske komore Šapca, od sutra ponovo stupaju u štrajk. Time će se advokati Valjeva, Šapca i Loznice priključiti advokatima Beograda, koji su u petak stupili u štrajk.

Zahtevi advokata su isti kao i pre šest meseci: “Promena stava Kasacionog suda vezana za troškove obrade kredita građana, promene u Zakonu o parničkom postupku i poreski položaj advokata”. Pored navedenih zahteva dodata su još dva u kojima se traži procesuiranje svih učesnika događaja na mostu u Šapcu prilikom blokade saobraćaja.

Advokati tokom štrajka: “Neće ulaziti niti boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili organa uprave po bilo kom osnovu. Tokom obustave advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, neće pristupati pred tužilaštvom u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici i neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima”.

Advokati će tokom obustave dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova (podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu).

Advokatska komora Šapca donela je ovu odluku na neodređeno vreme, do ispunjavanja svih zahteva, navedeno je u jučerašnjoj odluci.