30/05/2024
Najnovije vesti
Vodene-inspektorke-Valjeva-25-09-2022-uzorkovanje-vode-sa-reke-Kolubare.jpg Objektiva.rs Valjevo

VIVA – KO TO TAMO ZAGAĐUJE?

Autor 12/10/2022

“Ko to tamo zagađuje?” naziv je projekta građanske kontrole kvaliteta površinskih voda u Valjevu, koji realizuje neformalna grupa Vodene Inspektorke Valjeva – VIVA.

Krajnji cilj je poboljšanje i očuvanje kvaliteta vode u rekama i potocima valjevskog kraja. Dugoročan cilj je podsticanje svih stanovnika valjevskog kraja da učestvuju u pripremi i realizaciji lokalne politike zaštite voda.

Vodene inspektorke Valjeva – VIVA, uz pomoć učenica srednje Medicinske škole “Dr Miša Pantić” iz Valjeva krajem septembra su počele uzorkovanje površinskih voda iz vodotokova. Prva sa područja grada, potom i u široj okolini jer sve te vode se slivaju u najveće vodotokove koji su i vodozahvati za najveći deo stanovništva valjevskog područja.

Uzorkovanje površinske vode iz Kolubare

Na Kolubari su za hemijsku i mikrobiološku analizu uzorke vode zahvatile na dve lokacije, pre gradske deponije i nakon ulivanja vode iz Fabrike za preradu otpadnih voda u Goriću. Pored toga napominju da je korito Kolubare u tom delu vodotoka – puno smeća.

Početkom oktobra zahvatile su i vodu iz reka na Divčibarama. Voda iz tih planinskih tokova uliva se u Gradac, najveći vodozahvat vode za piće. Kažu da je reka Crna Kamenica na Divčibarama mirisala na fekalije. Potom su obavile uzorkovanje vode i iz Bukovske reke nakon ušća Crne Reke jer se Bukovska reka uliva u Gradac.

Uzorkovanje vode na reci Gradac, četvrto po redu, ponovljeno je na Miholjdan. I tom prilikom su uzorkovali površinski vodotok na dva mesta, iznad vodozahvata i kod gvozdenog mosta.

Prema podacima iz monitoringa kvaliteta površinskih voda sa područja Valjeva, reke Obnica, Jablanica i Petničko jezero, pripadaju V klasi, a Kolubara IV klasi. Nisu za ljudsku upotrebu zbog fizičko-hemijske i mikrobiološke neispravnosti. Rečica Ljubostinja je mrtva, zbog nedovoljno rastvorenog kiseonika u vodi. Voda reke Gradac pripada III klasi i, suprotno mišljenju mnogih, nije za piće pre tretmana prečišćavanja.

Reka Kamenica, deo vodotoka na Divčibarama

Vodene Inspektorke Valjeva – VIVA projekat “Ko to tamo zagađuje?” sprovode u okviru projekta “Zeleni inkubator” u saradnji sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, Inženjeri zaštite životne sredine i Beogradska otvorena škola (BOŠ), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Neformalnu grupu VIVA čine Valjevke, aktivistkinje, Biljana Mladenović, diplomirani fizikohemičar; Slađana Stanković, sanitorno-ekološki inženjer; Zorica Vuković, diplomirani geolog; Mirjana Đorđević, diplomirani inženjer poljoprivrede i Slavica Pantić, diplomirana pravnica. Analizu uzoraka vode obavlja Zavod za javno zdravlje iz Valjeva.

#EUzaTebe #ZeleniInkubator #SnažnoZeleno #kototamozagadjuje #vodeneinspektorkevaljeva