26/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • OD 1. DECEMBRA “MALI” MATURANTI SE IZJAŠNJAVAJU O IZBORU PREDMETA NA TREĆEM TESTU ZAVRŠNOG ISPITA
osnovci polažu završni ispit Srbija

OD 1. DECEMBRA “MALI” MATURANTI SE IZJAŠNJAVAJU O IZBORU PREDMETA NA TREĆEM TESTU ZAVRŠNOG ISPITA

Autor 30/11/2022

Učenici koji u školskoj 2022/23. godini završavaju osmi razred, tokom decembra, od 1. do 30. decembra 2022. godine, mogu se izjasniti koji će test raditi kao treći test na završnom ispitu.

Učenicima je ponuđeno pet predmeta: biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija. Mogu da se izjasne na dva načina: pisanim putem u školi ili elektronskim putem, na portalu Moja srednja škola.

Ukoliko se učenik nakon izjašnjenja predomisli i poželi da promeni predmet koji će polagati na trećem testu, to će moći da učini u školi do 1. februara 2023. godine.

S obzirom na promenu koncepta polaganja trećeg testa na završnom ispitu, promenjen je i koncept bodovanja. Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog / maternjeg jezika, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.

Završni test na kraju osnovne škole učenici polažu rešavanjem tri testa iz: srpskog/maternjeg jezika, matematike i testa po izboru učenika iz nastavnih predmeta: biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija.