15/07/2024
Najnovije vesti
Lokalni-odgovor-radionica-Cist-vazduh-za-nas-novac-FOTO-LO-Va-novembar-2023.-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Lokalni odgovor – Zajedno za životnu sredinu

Autor 09/11/2023

Nakon održane radionice pod nazivom “Naš novac za čist vazduh” udruženje Lokalni odgovor iz Valjeva u saopštenju za javnost još jednom podseća na predstojeći termin javne rasprave o budžetu Grada Valjeva, zakazanom za nedelju, 12.novembar, od 10 časova.

Veći lokalni budžet za zaštitu životne sredine, konačno usvajanje kompetentnog Plana kvaliteta vazduha, besplatni priključci na sistem daljinskog grejanja i veća pristupačnost za osobe sa invaliditetom u Gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima – konkretni su predlozi sa građanske radionice o budžetu održane u organizaciji valjevskog Lokalnog odgovora.

Ove predloge udruženja građana izneće na javnoj raspravi o budžetu Grada Valjeva, koja će biti održana u nedelju 12. novembra u 10 časova.

Dvočasovni događaj održan u restoranu Kuća u Valjevu, realizovan je u sklopu projekta “Zajedno za životnu sredinu” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ), okupio je dvadesetak lokalnih aktivista za životnu sredinu i ljudska prava, stručnjake, zainteresovane građane i pripadnike medija.

Predsednik Lokalnog odgovora Đorđe Petković predstavio je deo aktivnosti udruženja na promociji zaštite životne sredine u 2023. godini, poput Inicijative za izradu Energetske strategije, razgovora sa upravnicima stambenih zgrada „Kako do čistijeg grejanja“, predstavljanje prozjumera i energetskih zadruga.

“Mi ćemo na javnoj raspravi o budžetu podneti predlog da lokalne vlasti, koje su odgovorne za vođenje politike, omoguće građanima da se besplatno priključe na sistem daljinskog grejanja”, rekao je Petković i pojasnio: “Nema razloga da tamo gde već postoji toplovodna mreža građanima koji su zainteresovani ne bude omogućeno da koriste ovu uslugu”. Prema njegovom mišljenju to bi znatno uticalo na smanjenje zagađenja vazduha, a povećan broj korisnika bi dugoročno omogućio veće prihode gradskoj Toplani. “Veći odziv na javnu raspravu o budžetu napravio bi veći pritisak na lokalnu vlast da se pokrene neka tema”, zaključio je predsednik Lokalnog odgovora pozivajući prisutne da učestvuju na javnoj raspravi.

Jelena Šofranac, Valjevka koja koristi invalidska kolica, skrenula je pažnju organizatorima radionice da ne može da uđe u salu gradske skupštine kako bi učestvovala u javnoj raspravi. “Mislim da je važno da svako od nas može slobodno i na dostojanstven način da se kreće bezpomoći drugih”, naglasila je ona.

Dejan Drajić, predsednik udruženja Multipla skleroze Kolubarskog okruga, govorio je o barijerama prilikom kretanja ulicama. Smatra da su intervencije nadležnih na “obaranju” ivičnjaka koje su usledile na inicijativu udruženja urađene bez pažljivog planiranja. Ističe da je veoma loše je urađena taktilna staza za slepe u ulici Vuka Karadžića.

Dejan Petković, Valjevac koji koristi invalidska kolica ističe da udruženja osoba sa invaliditetom ne dobijaju pozive od Gradske uprave za razgovore o inicijativama bitnim za njihov život. “Obraćamo se, ali ne dobijemo odgovor”, tvrdi Petković. Prisutni članovi udruženja MS Kolubarskog okruga su naglasili potrebu da se ulice prilagode za kretanje osobama sa invaliditetom, ali i da se postavljanjem vrata sa senzorima i ugradnjom liftova u javnim ustanovama omogući slobodno kretanje i pristup osobama sa invaliditetom.

“Svi imamo jednaka prava i na čist vazduh i na slobodno kretanje”, kazala je u razgovoru Svetlana Janković Beljanski, aktivistkinja za ljudska prava iz Valjeva. Ističe da zajednica treba da sprovodi aktivnosti na jačanju svesti o jednakosti svih građana i njihovim potrebama , kao i da je potrebno doneti ključne dokumente kako bi se projekti kvalitetno realizovali.

Slavica Pantić, aktivistkinja Lokalnog odgovora, je kazala da predstavnicima lokalne vlasti u Valjevu treba staviti do znanja da postoje ljudi i organizacije, da postoje interesi na koje kao građani imamo pravo, a na koje oni moraju da troše naš novac iz javnog budžeta.

„Zahtevamo odgovornost najviših predstavnika lokalne vlasti, gradonačelnika, Gradskog veća zbog propusta u ispunjavaju obaveza iz Zakona o zaštiti vazduha“, rekla je ona.

„Najmanje od 2021. godine, kada je istekao stari Plan kvaliteta vazduha, čekamo da se donese novi. I u nacrtu budžeta za 2024. godinu planirano je još milion dinara za izradu plana. Ali plana na isteku 2023. godine nema. To znači da novim budžetom nisu planirana sredstva kojim će se smanjiti aerozagađenje. Kao što i dalje ne znamo ko su zagađivači, niti znamo kakvi su zaista efekti aktivnosti kojima se predstavnici lokalne vlasti hvale.“

Slađana Stanković, sanitarno – ekološki inženjer Zavoda za javno zdravlje u Valjevu je rekla da je naš grad ove godine sto i više dana u prekoračenju graničnih vrednosti koncentracija suspendovanih čestica u vazduhu.

Govoreći o uticaju aeroazgađenja na zdravlja naglasila je da se po učestalosti obolevanja od respiratornih bolesti izdvajaju sve starosne grupe građana Valjeva u odnosu na žitelje u Republici Srbiji.

Šta su PM čestice i zbog čega su štetne? – pročitajte OVDE

„Ako je prosek za predškolsku decu 30-35% kod nas je to između 35 – 45%.“ Ona ističe da imamo kontinuitet i kod karcinoma pluća, ali je potrebna ozbiljna obrada podataka i studija kojom bi bio se tačno utvrdio uticaj zagađenog vazduha na veću zastupljenost ovih bolesti kod Valjevaca.

“Sve bi trebalo da krene od kompetentnog plana kvaliteta vazduha koji bi sadržao odgovore na pitanja ko su zagađivači i koje mere treba preduzeti”, rekao je na radionici Vladimir Pantić, aktivista udruženja Lokalni odgovor. Pantić je učesnicima prikazao nalaze istraživanja o realizaciji “zelenog budžeta” koje je u prethodnom periodu sproveo Lokalni odgovor, istakavši da lokalne vlasti opredeljuju skromna sredsta za zaštitu životne sredine.

“Ne može biti razumnog i prihvatljivog objašnjenja zašto je u Nacrtu Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2024. godinu planirano samo jedan posto sredstava za zaštitu životne sredine, nakon proteklog petogodišnjeg perioda kada se taj udeo kretao između 2-3,5% ukupnih planiranih rashoda budžeta”. Pantić ističe da bi na javnoj raspravi trebalo upitati donosioce odluka kako su sa ovolikim sredstvima planirali da naredne godine bude samo 80 dana sa prekomernim zagađenjem vazduha.

Cilj radionice koja predstavlja realizaciju projekta “Aero alarm 2.0 borba za čist vazduh i participaciju u Valjevu” bio je da se podstaknu i podrže građani da učestvuju u javnoj raspravi o budžetu za narednu godinu, iskažu svoje stavove i potrebe i tako učestvuju u donošenju odluka koje utiču na kvalitet života u lokalnoj zajednici.

Moderator radionice je bio Mladen Milovanović, aktivista Odbora za ljudska prava Valjevo.