29/09/2023
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • POTPISAN UGOVOR O PRODAJI KRUŠIK PLASTIKA IZ OSEČINE

POTPISAN UGOVOR O PRODAJI KRUŠIK PLASTIKA IZ OSEČINE

Autor 06/03/2022

Ugovor o prodaji Krušik plastike AD Osečina potpisan je sa firmom Construction plastic doo iz Beograda, saopštilo je Ministarstvo privrede. Prodat je paket od 764.294 akcija, koji čini 97,715% ukupnog kapitala firme, po prodajnoj ceni u iznosu od 1.930.000 evra.

Krušik plastika ima 109 radnika i bila je u restrukturiranju posle dva neuspešna pokušaja privatizacije. Pretežna delatnost firme je proizvodnja ostalih proizvoda od plastike.

Ministarstvo privrede je, 6. oktobra prošle godine, objavilo Javni poziv za prodaju paketa akcija 97,71568% kapitala Krušik plastika ad, Osečina. Rok za podnošenje zahteva za otkup prodajne dokumentacije bio je 22. oktobar 2021. godine i do datog roka, podneta su dva zahteva za otkup prodajne dokumentacije od zainteresovanih Construction Plastic doo iz Beograda i Moto-plast doo iz Nove Pazova.

Rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku bio je 5. novembar 2021. godine i do navedenog roka podneta je jedna prijava za učešće u postupku od strane Construction Plastic doo iz Beograda.

Na predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, Ministarstvo privrede je dana 30. decembra 2021. godine usvojilo Odluku kojom je za kupca proglasilo CONSTRUCTION PLASTIC DOO, Beograd.

POslednjeg dana februara 2022. godine, potpisan je Ugovor o prodaji paketa od 764.294 akcija koji čini 97,71568% ukupnog registrovanog kapitala subjekta privatizacije Krušik plastika ad iz Osečine, koji se sastoji od 517.130 akcija u vlasništvu Republike Srbije (66,11554% ukupnog kapitala), 159.801 akcije u vlasništvu Registra akcija i udela (20,43070% ukupnog kapitala), 62.961 akcije u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije (8,04962% ukupnog kapitala), 16.509 akcija u vlasništvu Republičkog fonda za PIO (2,011069% ukupnog kapitala) i 7.893 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda (1,00913% ukupnog kapitala), sa kupcem Construction Plastic doo iz Beograda, po prodajnoj ceni u iznosu od 1.930.000 evra.

Pre zaključenja ugovora o prodaji predmetnog kapitala sa proglašenim kupcem, Ministarstvo privrede je pribavilo, u skladu sa Zakonom o privatizaciji i Uredbom o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, mišljenje od Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca, o nepostojanju smetnji na strani kupca za zaključenje Ugovora, navodi Ministarstvo privrede.