30/05/2024
Najnovije vesti

RELOF2 ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Autor 02/10/2021

Na osnovu odluke usvojene na sednici Gradskog veća, Grad Valjevo raspisao je javni poziv za građane za sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava, odnosno porodičnih kuća, stambenih objekata i stanova, za 2021. godinu. Rok za prijavljivanje građana u Valjevu je do 19. oktobra.

Iz sopstvenih sredstava Valjevo je opredelilo 10 miliona dinara. Posredstvom RELOF-a, od Ministarstva rudarstva i energetike obezbeđeno je još 10 miliona. Ostalih 50 odsto novčanih sredstava obezbeđuju krajnji korisnici projekta, odnosno građani.

Inače, nakon uspešne implementacije RELOF projekta, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) odobrio je i drugu fazu projekta – Reforma lokalnih javnih finansija II u Srbiji – RELOF2, u čijim okvirima je, u saradnji sa Programom “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji” (GIZ DKTI), razvijen “Model finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije”. Model predstavlja jedinstven način sufinansiranja svih vrsta investicija u energetsku efikasnost domova, a u saradnji sa privrednim subjektima kao partnerima. Namenjen je svim lokalnim samoupravama koje imaju potrebu za unapređenjem energetske stabilnosti i ekologije uz ostvarenje društvene koristi.

Tim povodom, sa dr Anom Jolović, direktorkom RELOF2 projekta, Objektiva.rs Valjevo razgovara o modelu Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini.

Šta RELOF2 pruža kao podršku resornom ministarstvu i lokalnim upravama u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava?
“Projekat RELOF2 je razvio model unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima koji lokalnim samoupravama daje mogućnost da preko privrednih subjekata subvencionišu unapređenje energetske efikasnosti u pojedinačnim domaćinstvima. Ministarstvo rudarstva i energetike je preuzelo model i kroz prvi javni poziv u 2021. godini izabralo 67 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Projekat RELOF2 je Ministarstvu rudarstva i energetike pružio tehničku pomoć u pripremi i raspisivanju javnog poziva za lokalne samouprave, a za 4 grada, odnosno opštine (Mali Zvornik, Sremska Mitrovica, Kragujevac i Pirot). Projekt obezbeđuje punu tehnička podrška u implementaciji modela.

Iznosi novčanih sredstava obezbeđenih putem RELOF-a, a koliko od Ministarstva energetike, odnosno svi finansijeri sprovođenja energetske efikasnosti u Srbiji?
RELOF2 ne učestvuje u direktnoj finansijskog podršci, već isključivo pruža tehničku podršku, dok je Ministarstvo rudarstva i energetike opredelilo 224.299.536 miliona RSD, a lokalne samouprave 235.049.936 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima u prvom javnom pozivu. Očekuje se da će Ministarstvo energetike nastaviti sa podrškom, odnosno da će iznos sredstava uloženih u energetsku efikasnost domaćinstava rasti u narednom periodu.

Koje su ugovorne obaveze gradova i opština, učesnika projekta?
“Gradovi i opštine ugovornu obavezu imaju prema Ministarstvu rudarstva i energetike, a obaveza im je prema modelu da sprovedu javni poziv za privredne subjekte koji će pružiti uslugu, odnosno obaviti radove na energetskoj sanaciji pojedinačnih objekata građana, zatim da sprovedu javni poziv i izaberu građane za podršku unapređenju energeetske efikasnosti i sprovedu kompletan monitoring realizacije aktivnosti.

Kada radovi treba da počnu, koji je krajnji rok za ostvarivanje istih, kao i ugovornih uslova? 
Početak je individualan za svaku lokalnu samoupravu u zavisnosti kada su sprovele javne pozive jer ne idu sve istim tempom, a rok za implementaciju bio je određen za kraj godine, ukoliko Ministarstvo rudarstva i energetike ne produži rokove.”

Da li je obezbeđena kontrola izbora krajnjih korisnika, kao i nadzor realizacije projekta energetske efikasnosti u Srbiji?
“Apsolutno. Model predviđa jasno definisane kriterijume za izbor krajnjih korisnika, a obaveza svake jedinstvene lokalne samouprave je da formira stručnu komisiju koja na terenu proverava svaku prijavu pre sačinjavanja konačne rang liste krajnjih korisnika, kao i kontrolu sprovedenih aktivnosti na kraju pre isplate subvencionisanog dela sredstava.”

Da li je u RELOF2-ovom planu organizovanje ovakvog i sličnih projekata, u predstojećem periodu? 
U planu je da RELOF2 pruži podršku Ministarstvu rudarstva i energetike za raspisivanje još jednog javnog poziva do kraja godine za lokalne samouprave i gradske opštine koje nisu učestvovale u prvom krugu. Takođe, kako je ovo pilotiranje modela, RELOF2 će prikupiti sve naučene lekcije iz implementacije i sačiniti listu preporuka za unapređenje istog” – rezimira dr Ana Jolović, lider RELOF tima u Srbiji.

Podsećamo, na konkursu je učestvovalo ukupno 88 lokalnih samouprava, ali nisu odobreni projekti lokalnih uprava koje su dostavile nepotpunu dokumentaciju, ili čije prijave nisu stigle u predviđenom roku. RELOF2 projekat, u saradnji sa Ministarstvom energetike, odobren je za 67 lokalnih samouprava. Grad Valjevo je, među osam gradova u Srbiji koji su, iz sopstvenog budžeta opredelili najveći iznos, tačnje 10 miliona dinara. Istu sumu finansijskih sredstava, 10 miliona, grad Valjevo dobija i po osnovu projekta. Pomenutih 20 miliona dinara čine 50 odsto ukupne sume, jer drugu polovinu obezbeđuju sami građani.