13/06/2024
Najnovije vesti
RFZO Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala u Valjevu Socijalno u Karadjordjevoj ulici Valjevo Objektiva.rs foto Snežana Jakovljević Krunić

OD APRILA UPUTE OVERAVA LEKARSKA KOMISIJA

Autor 28/03/2022

Obaveštavamo osiguranike da će za upute izdate počev od 1. aprila 2022.godine za preglede i lečenje van područja matične filijale biti potrebna ocena lekarske komisije RFZO, odnosno vršiće se overa uputa.

Za upute koji su izdati pre 1. aprila 2022.godine, zdravstvena zaštita van područja matične filijale se koristi bez saglasnosti lekarske komisjije RFZO, do isteka važenja navedenih uputa, navedeno je u obaveštenju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – filijala Valjevo.