12/07/2024
Najnovije vesti
Gradska uprava Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Očekivane odluke tokom današnje 33. sednice Skupštine Grada Valjeva

Autor 30/06/2023

Sednica Skupštine grada Valjeva, 33. po redu, je zakazana za danas, 30. jun 2023. godine, od 10 časova, u velikoj sali zgrade lokalne uprave u Karađorđevoj 64.

Prvobitno je najavljeno 26 tačaka dnevnog reda, ali uz nedavnu dopunu, tokom današnjeg zasedanja treba da bude razmotreno preko trideset odluka bitnih za funkcionisanje grada i upotrebu budžetskih sredstava.

Prema dnevnom redu, na početku rada odbornici Grada Valjeva treba da razmotre Odluku o završnom računu budžeta Grada Valjeva za proteklu godinu. Odmah potom, i Odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2023. godinu – drugi rebalans.  

Među deset tačaka kojima je proširen dnevni red današnjeg zasedanja Skupštine, u skladu sa odlukama članova Gradskog veća Valjeva, usvojenim pre par dana, odbornici će razmatrati i pitanja o utvrđivanju predloga Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu programa poslovanja JKP Vidrak za 2023. godinu, kao i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu programa korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva, JKP Vidrak za tekuću godinu.

U datom predlogu, koji potpisuje direktorka JKP Vidrak, Ksenija Badem, je navedeno:

“Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu – drugi rebalans opredeljena su sredstva za kapitalnu subvenciju JKP “Vidrak” u iznosu od 5.000.000 dinara za nabavku ruke grajfera – nadogradnja na postojeći kamion. JKP Vidrak Valjevo je odmah raspisalo javnu nabavku i dobavljač je po ugovoru trebao da isporuči ruku za grajfer sa nadogradnjom na postojeći kamion do 26. 12. 2022. godine. Usled kašnjenja materijala potrebnog za izradu baze dizalice, zbog poremećaja u lancu snabdevanja, prouzrokovano je odstupanje od planiranog datuma isporuke koji je predviđen za 20. 01. 2023. godine (Aneks ugovora): Iz navedenih razloga planirana subvencija za ruku grajfera nije realizovana u 2022. godini.

Izmena Programa korišćenja subvencija JKP „Vidrak“ Valjevo za 2023. godinu, pored subvencije za autosmećar 22 m3, sadrži i subvenciju za ruku grajfera. 

Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – drugi rebalans opredeljena su sredstva za kapitalnu subvenciju JKP “Vidrak” u iznosu od 3.600.000 dinara za nabavku polovnog kamiona – autosmećara od 15m3.

2. NAMENA I DINAMIKA KORIŠĆENjA KAPITALNIH SUBVENCIJA

U skladu sa čl. 61. Zakona o javnim preduzećima pripremljen je poseban Program korišćenja subvencija koji sadrži kapitalne subvencije iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu.

Odlukom  o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu opredeljena su sredstva za kapitalnu subvenciju JKP “Vidrak” u iznosu od 22.500.000 dinara. Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023.godinu opredeljeno je još 5.000.000 dinara tako da ukupna kapitalna subvencija namenjena JKP Vidrak iznosi 27.500.000 dinara.

          Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – drugi rebalans opredeljena su dodatna sredstva za kapitalnu subvenciju JKP “Vidrak” u iznosu od 3.600.000 dinara.

Kapitalne subvencije za:

A. AUTO SMEĆAR 22 M3   22.500.000

B. NABAVKA RUKE GRAJFERA – NADOGRADNjA NA POSTOJEĆI     KAMION  5.000.000

V. AUTO SMEĆAR 15 M3 – POLOVNI  3.600.000

            UKUPNO 31.100.000

A.  AUTO SMEĆAR 22 M3 – kojima raspolaže preduzeće su stari i dotrajali i njihov ekonomski vek i troškovi održavanja iz godine u godinu premašuju tržišnu vredost. Kako se gradska (urbana) zona sve više širi potrebe u službi upravljanja komunalnim otpadom su sve veće. Nov auto smećar bi doprineo bržem, efikasnijem i funkcionalnijem radu pri obavljanju osnovne delatnosti.

Sredstva planirana budžetom grada Valjeva u iznosu 22.500.000 dinara za ove namene koristiće se u periodu januar – mart 2023. godine.

B. RUKA GRAJFERA – NADOGRADNjA NA POSTOJEĆI KAMION – Za potrebe efikasnog uklanjanja divljih deponija i skupljanja kabastog otpada preduzeću je neophodan grajfer. Kako preduzeće poseduje šasiju kamiona, to je onda potrebno izvršiti nadogradnju ruke-grajfera na tu šasiju. Obzirom da preduzeće nije u mogućnosti da iz svojih sredstava finansira ovu nadogradnju, to je grad, kao osnivač, obezbedio sredstva u budžetu grada Valjeva u iznosu 5.000.000 dinara za ove namene. Planirana sredstva će se  koristiti u periodu januar – mart 2023. godine.

V. AUTO SMEĆAR 15 M3 – Kako se gradska zona sve više širi potrebe u službi upravljanja komunalnim otpadom su sve veće. Obzirom na nedostatak auto smećara nabavka istog bi doprinela bržem, efikasnijem i funkcionalnijem radu pri obavljanju osnovne delatnosti.

Sredstva planirana budžetom grada Valjeva u iznosu od 3.600.000 dinara za ove namene koristiće se u periodu jul – septembar 2023. godine.

3. ZAKLjUČAK  – Nabavkom novog i polovnog kamiona za prevoz komunalnog otpada i nadogradnjom ruke grajfera na postojeću šasiju za potrebe službe održavanja javne higijene i upravljanja komunalnim otpadom značajno bi se dobilo na efikasnosti i produktivnosti same delatnosti. Preduzeće je već dugi niz godina u problemu zbog manjka broja radnika, nedovoljno motivisane i kvalifikovane radne snage i zastarele opreme, pa bi nabavkom novog i polovnog auto smećara delimično rešili problem ovog segmenta poslovanja.”

Takođe, tokom današnjeg zasedanja odbornika Skupštine Valjeva očekivano je usvajanje izmene Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Valjeva. Time će biti stečeni preduslovi za dalje pripreme PU “Milica Nožica” za početak rada novih vrtića “Mali princ” i “Palčica” za celodnevni boravak 470 mališana, u rekonstruisanom objektu nekadašnje Šeste škole.

Početak današnjeg zasedanja odbornika lokalnog parlamenta najavljeno je za 10 časova.