24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • JOŠ DANAS PREDLOZI ZA PLAN REGULACIJE DIVČIBARA
Ljubomir Ljuba Radović Lokalni front VA 2022

JOŠ DANAS PREDLOZI ZA PLAN REGULACIJE DIVČIBARA

Autor 24/06/2022

Ljubomir Radović iz Lokalnog fronta podseća javnost našeg grada i sve sugrađane, posebno zaljubljenike u Divčibare, da do petka, 24. juna, postoji mogućnost dostavljanja primedbi i predloga na treću izmenu Plana generalne regulacije za planinsku lepoticu koja je, pre svega zbog nebrige, neznanja i nepoštovanja propisa i zvanično dobila status predela s ugroženom životnom sredinom.

“Pre nekoliko meseci, u decembru, nakon pet ili šest sati rasprave, pod kritikom građana i stručne javnosti Valjeva pao je ponuđeni nacrt izmena. Materijal koji se do petka nalazi na javnom uvidu uglavnom je prihvatio tada iznete najvažnije poruke građana, ali pretpostavljamo da još uvek ima mesta da se on dopuni i poboljša.

Zato, još jednom: primedbe i predlozi primaju se do petka, a za 1. jul zakazana je javna sednica Komisije za plan na kojoj će još jednom moći da se čuje reč svih zainteresovanih.

Sadržina plana nije sporna. Nas plaši način na koji se gradski službenici, počev od onih najviših, ponašaju kad je reč o poslovima koje je neophodno obaviti da bi Divčibare postale privlačan turistički centar.

Počećemo sa jednim od najvažnijih elemenata, a to je vodosnabdevanje. Vidljivo je da se godinama luta u traženju rešenja, od predloga da se koristi voda do koje se može doći iz bušotina na samim Divčibarama, do predloga da se voda iz rezervoara Gajine u Bujačiću višestepenim pumpanjem dovede u rezervoare na Divčibarama. Ovo drugo, skupo rešenje, koje se oslanja na snabdevanje iz sistema Kolubara-Rovni na dugom je štapu, jer Republika već godinama ne ulaže dinara u projekt koji vlast ovde ponosno naziva „najveća investicija u Zapadnoj Srbiji“.

Plan generalne regulacije, dakle, trebalo bi da predvidi rešenja za uredno snabdevanje vodom blizu 15 hiljada ljudi koliko se očekuje da će se na Divčibarama naći 2040. godine. Pre nego što je ovaj plan usvojen, na naše prilično iznenađenje, naišli smo na projektni zadatak „Investicija na proširenju i modernizaciji postojećih kapaciteta i potreba za vodom u okviru lokalnog vodosistema Divčibare -projektovanje i izgradnja“.

Ispostavilo se da je ovaj zadatak postavljen u sklopu javne nabavke za rekonstrukciju i proširenje primarne mreže vodovoda na Divčibarama.

Javna nabavka je raspisana u junu prošle godine, naručilac je gradonačelnik grada Valjeva, ugovor sa velikom grupom ponuđača potpisan je 30. avgusta, a ukupna vrednost radova je 239 040 000,00 dinara. Na stranici Uprave za javne nabavke ugovor nije dostupan, pa smo zamolili naručioca, g. Gojkovića, da nam dostavi kopiju ili kopije ugovora sa svim izvođačima. Na ovo treba dodati još 4,8 miliona za stručni nadzor nad radovima, po ugovoru koji je sklopila Gradska uprava.

Sudeći po datumima ugovora, radovi vredni 240 miliona morali bi da budu u punom jeku. Stranica Kancelarije za javna ulaganja nije bila od velike pomoći. Srećom po nas, poslednji postojeći podaci o projektima u pripremi, navode „Divčibare vodovod i Ustanovu za starije i odrasle“ u Valjevu.

Veoma je zanimljivo i pitanje: Zašto je Kancelarija za javna ulaganja, koja je nekada veoma pažljivo pratila projekte po čitavoj Srbiji, to naprasno prestala da čini u avgustu prošle godine.

Veoma je slična stvar sa divčibarskom kanalizacijom. Nećemo se vraćati na projekte takođe finansirane preko Kancelarije za javne nabavke na koje su straćeni milioni i milioni građana Srbije. O njima dovoljno govori priloženi zapisnik kojim je 1. aprila ove godine inspektor Ministarstva zaštite životne sredine utvrdio sledeće nezakonitosti: nema tretmana otpadnih voda, uređaj za prečišćavanje otpadnih voda nije u funkciji, nije rađeno ispitivanje otpadnih voda…

Kako se radilo svedoči i obustavljanje postupka javne nabavke vredne 12 i po miliona bez PDV, krajem 2020. godine. Srećom, gradska uprava se tom prilikom obratila struci, pa je Institit za hidroenergetiku i vodno ekološko inžinjerstvo Građevinskog fakulteta svojim mišljenjem eliminisao obe ponuđene studije izvodljivosti, preporučivši pritom za prečišćavanje otpadnih voda tzv. SBR tehnologiju.

Jedna dobra vest se nalazi u ponuđenom Planu generalne regulacije Divčibara: najnovija verzija sadrži i predlog da se za prečišćavanje otpadnih voda koristi upravo SBR tehnologija.

Međutim, kao i kod vodosnabdevanja, i ovde su naručioci hitali da raspišu javnu nabavku pod nazivom „Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda sa pripadajućom kanalizacionom mrežom u naselju Divčibare“.

Ugovor vredan ukupno 17 670 000,00 dinara dodeljen je grupi ponuđača još 18. maja prošle godine.

Nadamo se da ćemo uskoro saznati kakav je ishod i ove javne nabavke, a posebno šta će se dogoditi ako se predloženo rešenje bude razlikovalo od rešenja koje predviđa Plan generalne regulacije, pa i ova javna nabavka bude obustavljena.

Plan generalne regulacije propisuje neke veoma važne mere u ovoj oblasti: pre svega onu da do izgradnje kanalizacione mreže i puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje neće biti dozvoljeno priključenje na kanalizacionu mrežu novih objekata bez postavljanja individualnih prečistača.

Rečenica je pomalo dvosmislena, nama se čini da bi mnogo bolje zvučalo da nijedan novi objekt ne može dobiti upotrebnu dozvolu pre nego što obezbedi odgovarajuće individualne prečistače.

Ovo nas na najbolji način uvodi u temu koja najviše zabrinjava Lokalni front, a to je spremnost i objektivni kapaciteti gradskih inspekcijskih službi da u život sprovedu sve lepe propise, predloge i preporuke koje će biti usvojene. Iskustva Lokalnog fronta u ovoj oblasti upozoravaju: u julu 2018. godine podneli smo svim nadležnim inspekcijama prijavu zbog bespravne gradnje brane na potoku u centru Divčibara i posebnim dopisom o tome obavestili načelnika inspekcijskih službi.
Odgovor još nismo dobili. Žabe u baruštini iznad brane ovih dana uveseljavaju goste u međuvremenu izgrađenog hotela visoke kategorije.

Postoje, priznajemo, i veoma objektivni razlozi: građevinska inspekcija ima tri, inspekcija za zaštitu životne sredine dva inspektora. Najbrojnija, komunalna inspekcija, sa sedam ljudi izvršila je podelu po delovima grada, tako da ne znamo koliko njih je i u kojoj meri nadležno za područje Divčibara.

Ako je nekome stvarno stalo da ima moderne i efikasne inspekcijske službe koje će stati na put brojnim prekršiocima, onda je vreme da posluša i njihove predloge za unapređenje rada: veći broj inspektora, bolja starosna struktura i bolji materijalni položaj inspektora,” rekao je Ljubomir Radović na konferenciji za novinare Lokalnog fronta iz Valjeva.