25/05/2024
Najnovije vesti
foto Evropski pokret u Srbiji - Valjevo akcija potpisivanja inicijative Grad je za ljude Objektiva.rs

INICIJATIVA ZA POKRETANJE LOKALNE JAVNE POLITIKE PRISTUPAČNOSTI

Autor 18/03/2022

Evropski pokret u Srbiji – Valjevo danas će gradonačelniku Valjeva uputiti Inicijativu za pokretanje lokalne javne politike pristupačnosti, polazeći od ovlašćenja iz člana 30. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, ovo udruženje građana predložiće lokalnoj samoupravi izradu Lokalnog akcionog plana pristupačnosti u Valjevu za period 2023-2027. godina.

Aktivisti valjevskog Evropskog pokreta prethodno su razgovarali sa sugrađanima i pozvali ih da potpisom podrže Inicijativu za pokretanje lokalne javne politike pristupačnosti. O tome šta je cilj inicijative, koordinator projekta „Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu“ o čemu aktivista, Vladimir Pantić kaže:

Naša ambicija je da, uz podršku javnosti, utičemo na pokretanje nove lokalne javne politike koja će doprineti da se sklone suvišni automobili sa šetališta, da se obezbedi primeren parking za automobile, da valjevske ulice budu pristupačne i udobne za kretanje za svakog bez razlike, kako u centru tako i na periferiji.

Jednostavno, hoćemo da podstaknemo gradske vlasti i javnost da preduzimaju mere i akcije kako bismo u skoroj budućnosti mogli da kažemo da je Valjevo grad za sve ljude.

Zašto je to važno?

Gotovo polovina stanovnika Valjeva ima poteškoće sa slobodnim kretanjem zbog okruženja koje je puno prepreka. U najtežem položaju su osobe sa invaliditetom za koje su valjevske ulice gotovo neprohodne. Međutim, imamo i puno dece, roditelja koji voze malu decu u kolicima, ljude koji su povređeni, koji nose teret i da ne zaboravimo – naši stariji sugrađani, preko 65 godina, čine petinu populacije.

Evropski pokret u Srbiji - Valjevo logo

Vladimir Pantić dodaje da su nalazi ankete koju je sproveo EpuS-Valjevo potvrdile da sugrađani žele manje automobila i slobodne ulice. Zatim, građani žele da ulazi u javne ustanove budu pristupačni, ali da javne ustanove obezbede i bolju obaveštenost građana o pravima i uslugama. Dakle, sem fizičke pristupačnosti građani traže da postoji i dostupnost javnih informacija.

Mi ćemo zvanično podneti Inicijativu za pristupačnost Gradu Valjevu i gradonačelniku i očekujemo da će lokalne vlasti postupiti po zakonu. Dakle, da će sa pažnjom razmotriti naše argumente i da će inicijativa biti prihvaćena, odnosno da će biti pokrenut postupak izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje pristupačnosti, uz aktivno učešće građana.

Potpuno smo spremni, kao udruženje i građani, a verujem da su i drugi, da damo doprinos u izradi tog plana i promeni situacije u Valjevu. Bićemo istrajni u tome da dobijemo zvaničan odgovor lokalne vlasti i da se ta inicijativa realizuje. Nastavićemo saradnju sa građanima i udruženjima, zajednički ćemo ukazivati na probleme pristupačnosti na našim ulicama.

Radićemo na tome i da nadležni prihvate da rešavaju jedan po jedan problem nepristupačnih objekata (Glavna pošta, zgrade sudova, Centar za kulturu itd). Pokušaćemo da dopremo i do škola, da zajednički radimo na edukaciji mladih.

Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da građani kao najveći problem pristupačnosti trenutno vide automobile, bilo da su parkirani nepropisno na trotoaru, na zelenim površinama ili na parking mestima koja su nepropisno postavljena.

„Ispitanici su istakli i nedovoljnu svest i opštu kulturu svih nas. Svakako da najveću odgovornost za uređenje Valjeva imaju nadležni organi, ali potrebno je da svi damo doprinos“, istakao je Pantić.

U inicijativi je zatraženo da u donošenju Lokalnog akcionog plana pristupačnosti učestvuju građani, pogotovo osetljive grupe.

Analizirali smo primenu postojećih planskih dokumenata, prvi od ključnih pokazatelja je da se oni ne primenjuju, a drugi da prilikom izrade planskih dokumenata nisu učestvovali građani. U nekim planskim dokumentima je predviđeno tzv. raskrčenje ulica: uklanjanje automobila, izvođenje radova na ulicama u saglasnosti sa Pravilnikom o pristupačnosti – da ima dovoljnu širinu, određeni nagib, minimalne visinske razlike između trotoara i kolovoza itd. To je posao u koji treba da budu uključeni nadležni organi i stručnjaci, ali i javnost koja treba da zahteva da ono što se gradi bude pristupačno za sve nas.“

Evropski pokret Srbija - Valjevo Objektiva.rs

Inicijativa za pokretanje lokalne javne politike pristupačnosti deo je projekta “Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu”, u okviru Programa podrške javnom zagovaranju “Istraži–Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.