24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Uzorkovanje zemljišta iz parkova i javnih zelenih površina
Sadnice-na-Vidraku-Agrorazvoj-i-SrbAtom-uz-podrsku-Ambasade-Maroka-posadeni-javor-i-lipa-prenosi-Objektiva.rs-Valjevo

Uzorkovanje zemljišta iz parkova i javnih zelenih površina

Autor 14/07/2023

„Zavod za javno zdravlje Valjevo u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd, na zahtev nadležnih organa Grada Valjeva, izvešće uzorkovanje zemljišta parkova i drugih javnih zelenih površina na teritoriji našeg grada.

Uzimanje kompozitnih uzoraka zemljišta uradiće se na osam lokacija tokom 18. i 19. jula 2023. godine u priststvu nadležnih organa Grada Valjeva.

Uzorkovanje i laboratorojske analize biće sprovedene akreditovanim metodama, u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025: 2017. Posle završenih laboratorijskih ispitivanja, obrade rezultata i davanja stručnog mišljenja, uz izradu odgovarajućeg elaborata, svi rezultati sa stručnom dokumentacijom proslediće se nadležnim organima Grada Valjeva“, navedeno je u obaveštenju Zavoda za javno zdravlje Valjevo – odeljenja za higijenu Centra za higijenu i humanu ekologiju.

Kako saznajemo od nadležnih, Zavod za javno zdravlje po prvi put obavlja ovakvu vrstu analize površine zemljišta na zelenim javnim površinama u Valjevu, u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemlјištu, objavljenoj 2018. i ‘19. godine u Službenom glasniku.

Narednog utorka i u sredu biće obavljeno uzorkovanje na osam lokacija, u parkovima: Pećina, Jadar, Vidrak, na Petom puku, kao i na javnim zelenim površinama u Novom i Naselju oslobodioci Valjeva, kod Krušikovog stadiona i u dvorištu novog objekta OŠ Milovan Glišić na Brđanima.

Planirana je analiza 14 parametara, od određivanja sadržaja vlage i Ph vrednosti, organske materije i gline, preko analize prisustva teških metala (arsena (As), kadmijuma (Cd), hroma (Cr), bakra (Cu), žive (Hg), nikla (Ni), olova (Pb) i cinka (Zn)), kao i ukupnih naftnih ugljovodonika od C6 do C40 i polihlorovodnih difenila.

Prve rezultate analize iz beogradskog Gradskog treba očekivati da u Zavod za javno zdravlje u Valjevu stignu početkom septembra ove godine.