24/05/2024
Najnovije vesti
aero alarm zagadjenje Valjevo-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo Ljubin grob Brdjani

AERO ALARM: VEĆ 20 DANA ZAGAĐENOG VAZDUHA KOJI MOŽE IZAZVATI OZBILJNIJE POSLEDICE PO ZDRAVLJE

Autor 07/02/2023

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već treću godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.

Krajem nedelje jak vetar i sneg doprineli su čistijem vazduhu. Najviša srednja dnevna koncentracija u sredu, 1.2.2023. suspendovane PM 10 čestice 97,15 µg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u petak, 3.2.2023. u vrednosti 64,30 µg/m3. U petak je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 18 časova u vrednosti od 368,42 µg/m 3 za suspendovane PM 10 čestice, a takođe u 19 časova vrednost od 210,58 µg/m 3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 6.2.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 20 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3).

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi.

Ekstremna Ekologija – Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi, navedeno je u ovonedeljnom „Aero alarmu“ Lokalnog odgovora.