21/06/2024
Najnovije vesti
dojenje-dom-zdravlja-zzjz-ck-Valjevo-vesti-foto-Pizon-prenosi-Objektiva.rs

Podrška zaposlenim majkama radi dojenja

Autor 05/08/2023

Svetska nedelja dojenja obeležava se od 1. do 7. avgusta u preko 170 država, kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja, ujedno i obezbedila podrška dojenju.

Tim povodom je u Savetovalištu Pedijatrije Doma zdravlja Valjevo organizovana aktivnost u okviru koje je razgovarano sa roditeljima, podeljen promotivni materijal i prikazana video prezentacija o značaju dojenja za razvoj novorođenčeta.

Specijalista javnog zdravlja – vms Slavica Filipović, patronažna sestra i dugogodišnji rukovodilac Škole za trudnice i roditeljstvo podsetila je da su ove godine i Svetska i Nacionalna nedelja dojenja posvećene zaposlenim majkama, tak da se Svetska nedelja dojenja obeležava pod sloganom „Omogućimo dojenje – napravimo razliku za zaposlene roditelje“.

“Suština je da danas imamo probleme s majkama koje su, recimo, preduzetnice, koje moraju da se vrate poslu i pre nego što dete napuni godinu dana, kao i sa ženama koje rade u privatnim firmama, pa možda nisu u mogućnosti da budu na porodiljskom bolovanju godinu dana i onda prestaju sa dojenjem. Zbog toga se radujemo najavljenoj zakonskoj regulativi koja će i majkama u privatnom sektoru i preduzetnicama omogućiti pravo na porodiljsko odsustvo do godinu dana deteta, uključujući i mogućnost da otac dobije odsustvo, ukoliko majka mora da radi. To je bitno zbog podsticaja da majka na poslu dobije pauzu, vreme i prostor da podoji bebu. Mislim da se ciljevi za unapređenje zdravlja majke i deteta ne mogu ostvariti bez timskog rada: bez dobre zakonske regulative i javno-zdravstvenih politika, u smislu da se obezbede uslovi za rađanje zdrave dece i za kontrolu njihovog zdravlja, a zatim i edukacija roditelja za negu decu, za adekvatnu ishranu itd.”

Slavica Filipović ističe da je važnost dojenja višestruka: kako za pravilan rast i razvoj deteta, tako i za zdravlje majke, kao i za celu porodicu.

“Kroz rad svih naših službi koje se bave zaštitom zdravlja majke i deteta, od Ginekologije i Pedijatrije do Patronažne službe Doma zdravlja (kućne posete trudnicama i porodiljama), pruža se podrška majkama da doje dete. Za uspešnost dojenja jako je važna edukacija još u periodu trudnoće, da motivišemo majke da budu opredeljene za dojenje, da ih ne pokolebaju prve prepreke koje se neretko pojavljuju u procesu laktacije i kada se vrlo često odlučuju za prekid dojenja. U tome treba da imaju dovoljnu podršku porodice i zdravstvenih radnika. Tu smo da ih stimulišemo kroz kućne posete Patronažne službe Doma zdravlja, Školu za trudnice i roditeljstvo koja postoji 18 godina, rad službi u Porodilištu i podršku „bebi frendli“ programu. To znači da mama i beba borave u istoj prostoriji još u Porodilištu zbog stimulisanja i uspostavljanja laktacije i kao najbitniji segment „koža na kožu“ po porođaju, već u prva dva sata. Na taj način se omogućava majci porođenoj prirodnim putem da ostvari taj višestruko značajan kontakt za početak dojenja.”

Marija Todorić iz Crvenog krsta Valjevo istakla je da je ova organizacija uvek tu da pruži podršku svojim stalnim partnerima, pa tako i ovoga puta, u toku Svetske nedelje dojenja, znajući koliko je dojenje važno za pravilan rast i razvoj dece.

Akciju u Dečjem savetovalištu povodom Svetske nedelje dojenja organizovali su Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje i Crveni krst Valjevo. Nosilac aktivnosti bila je Služba polivalentne patronaže, u saradnji sa Službom za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Valjevo.