16/06/2024
Najnovije vesti
Preporuke-zastitnika-gradana-16-01-2023-naslovna-RERI-NEA-Lokalni-odgovor-iz-Valjeva-prenosi-Objektiva.rs_

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO PROPUSTE U RADU GRADSKE UPRAVE VALJEVA

Autor 16/01/2023

Zaštitnik prava građana, nakon sagledavanja pritužbe koju su uputili RERI i Lokalni odgovor iz Valjeva navodi da je neophodno da Grad Valjevo bez odlaganja preduzme zakonske obaveze radi poboljšanja kvaliteta vazduha, o čemu će obavestiti zaštitnika građana, u roku od 60 dana, počev od 13. januara 2023. godine.

Tim povodom, “Lokalni odgovor” iz Valjeva obaveštava da je Zaštitnik građana na inicijativu udruženja Regulatorni institut za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine i Lokalnog odgovora utvrdio propuste u postupanju Grada Valjeva koje se odnosi na primenu mera za smanjenje zagađenja vazduha i zaštitu zdravlja ljudi.

U zajedničkom saopštenju organizacija RERI, Nacionalne ekološke asocijacija (NEA) i udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva je navedeno:

“Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu gradske vlasti Valjeva koja nije donela i sprovela Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha,  ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu.  

U pritužbi koju su RERI i Lokalni odgovor Valjevo uputili zaštitniku građana krajem novembra prošle godine, navodi se da Gradska uprava više od godinu dana kasni sa usvajanjem Plana kvaliteta vazduha, strateškog dokumenta sa konkretnim merama za smanjenje aerozagađenja. Ovo je naročito važno imajući u vidu da je 2021. u Valjevu zabeležen najveći broj dana, čak 174, sa prekomernim zagađenjem suspendovanim PM10 česticama u čitavoj državi. Situacija nije bila bolja ni 2022. godine,  kada je već u prva dva meseca prekoračen dozvoljen broj dana sa prekomernim dnevnim graničnim vrednostima za PM10 čestice u jednoj kalendarskoj godini.  

I Zaštitnik građana je nakon sprovedenog ispitnog postupka utvrdio da se radi o višegodišnjim propustima, navodeći da se u Valjevu prethodnih devet godina utvrđuje treća kategorija vazduha. Iz toga proizilazi “da dosadašnje mere ili nisu bile adekvatne ili nisu bile primenjivane”, zbog čega je uputio preporuke Gradskoj upravi da “bez odlaganja preduzme sve mere predviđene zakonom i propisima” za donošenje Plana kvaliteta vazduha i kratkoročnog  plana, kao i mere za sprečavanje štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu. 

RERI i Lokalni odgovor smatraju da je rok od 60 dana, koje je Zaštitnik odredio Gradskoj upravi za obaveštenje o preduzetim merama, prilika lokalnoj vlasti da pokaže odgovornost prema svojim građanima, te da bez odlaganja ponovi javni uvid u Plan kvaliteta vazduha, pri čemu će  ovog puta javni uvid biti sproveden u skladu sa propisima. 

Pre toga je neophodno da Nacrt Plana bude dopunjen od strane izrađivača, Saobraćajnog instituta CIP doo, uz uvažavanje brojnih pitanja i problema koje je javnost iznela u primedbama i komentarima na ovaj dokument, pri čemu jedno od ključnih ostaje i pitanje formiranja i angažovanja radne grupe za proveru kvaliteta izrade i konačnog sadržaja ovog strateški važnog dokumenta“, navode RERI, NEA i “Lokalni odgovor”.

Djordje Petkovic -edukacija-u-cetvrtoj-OS-Nada-Puric-Valjevo-Objektiva.rs

Komentarišući mišljenje Zaštitnika građana, predsednik uduženja Lokalni odgovor, Đorđe Petković je podsetio da su udruženja učešćem u javnoj raspravi i upućivanjem predloga i komentara na Nacrt Plana kvaliteta vazduha pokazali jasnu želju da planovi budu adekvatni i usmereni ka postizanju zakonskih ciljeva i propisanih rokova.

“Podržavamo mišljenje Zaštitnika da je najvažnije da se doneti planovi primenjuju. Nastavljamo da pratimo rad lokalnih vlasti podsticanjem javnosti da se uključi u ovaj važan proces, sa ciljem da se konačno obezbedi poboljšanje kvaliteta vazduha i zaštita zdravlja ljudi u Valjevu.

Nastavićemo da zagovaramo učešće javnosti i poštovanje zakona u pripremi javne politike koja treba da doprinese poboljšanju kvaliteta vazduha i zaštiti zdravlja ljudi,zaključuje Petković.