14/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • Raspisan javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Valjeva
Viktor-Micic-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Raspisan javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Valjeva

Autor 05/10/2023

Lokalna samouprava Grada Valjeva treću godinu uzastopno raspisuje javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Valjeva. Ovogodišnji javni poziv traje od 5. oktobar do 31. decembra 2023. godine.

Ukupna planirana sredstva iznose 25 miliona dinara, od čega je Ministarstvo za rudarstvo i energetiku opredelilo 15, a lokalna samouprava 10 miliona dinara.

Tim povodom, na konferenciji za novinare, zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva i predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, Viktor Mićić je predočio propozicije za učešće u programu sufinansiranja energetske sanacije privatnih kuća i stanova.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva. Ove godine biće sprovedeno osam mera energetske efikasnosti“, rekao je Mićić.

Osam mera energetske efikasnosti

*zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkih omotača,

*postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom porstoru,

* postavljanje tehničke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,

*zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju efikasnijim kotlom na biomasu,

*ugradnja toplotnih pumpi,

*zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže grejnih tela i pratećih pribora,

*ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

* ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju elektične energije za sopstvene potrebe.

„Za svaku od ovih mera energetske sanacije, ograničena su maksimalna ukupna sredstva, kao i prošle godine. Usklađeni su limiti, što je za oko 10% više nego prošle godine. Maksimalan udeo bespovratnih sredstava za pojedinačne mere iznosi 50% od ukupne vrednosti projekta.

Pored mogućnosti prijave za pojedinačne mere, građani imaju mogućnost prijave i za jedan od paketa mera, sa višim udelom bespovratnih sredstava.

Predviđena su tri paketa – osnovni, standardni i napredni.

Smisao osnovnog paketa je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grejanje i u osnovni paket spadaju prve tri mere. Radi se o izmeni stolarije i ugradnji termo izolacije uz 55% subvencije.

Standardni paket se odnosi na podsticaj i smanjenje emisije štetnih gasova, nadograđuje se na osnovni paket i predviđa ugradnju kotlova na biomasu, ili ugradnju toplotne pumpe. Uz to je moguća i ugradnja nove cevne mreže sa kupovinom kotla, a subvencija je u iznosu do 60%.

Napredni paket podrazumeva sve ove prethodne pakete, uz primenu solarne energije kao obnovljivog vida energije, poput ugradnje solarnih kolektora i solarnih panela  i maksimalni udeo bespovratnih sredstava je 65%.

Ove godine je moguće po pojedinačnim merama podneti dve prijave, u ovoj kombinaciji ponuđenih paketa i mera.

Krajnji korisnik ima pravo da podnese samo jednu prijavu za domaćinstvo, pri čemu domaćinstvo može obuhvatati više pojedinačnih stambenih objekata na istoj lokaciji i na istoj katastarskoj parceli.

Gradska uprava Grada Valjeva poziva građane da podnesu zahtev za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu – pročitajte OVDE

U ovom momentu se uključila i Svetska banka za obnovu i razvoj i ona ima određena pravila, koja moraju biti ispoštovana.

Razlika u odnosu na prethodne godine je da izgrađeni objekat mora biti legalan, odnosno mora imati dokaz o legalnosti.

U prijavnom obrascu se to jasno vidi, a to znači da je potrebno da objekat ima upotrebnu dozvolu, ili rešenje o ozakonjenju, ili izvod iz lista nepokretnosti iz koga proizilazi da je objekat upisan u skladu sa propisima o izgradnji.

Ostala dokumentacija je nepromenjena. Ove godine nema rangiranja prema broju članova domaćinstva, tako da je za prijavu potrebna samo kopija ili očitana lična karta podnosioca prijave.

Preuzimanje dokumentacije za ovaj javni poziv je kao i do sada, preko internet stranice Grada Valjeva www.valjevo.rs ili u prizemlju Gradske uprave.

Sve potrebne informacije dostupne i putem telefona 014/294-790 ili na mejl energetska.sanacija@valjevo.rs.

Komisija obilazi objekte dva puta: na početku kada konstatuje da li su tačni podaci iz prijave i na kraju kontroliše da li su izvedeni radovi. Nakon izdatog rešenja da su radovi završeni, direktni korisnik može ostvariti pravo na subvenciju.

Grad će prenositi sredstava isključivo pravnim subjektima. Posle isplate obaveze od strane domaćinstva prema privrednom subjektu i nakon realizovanog projekta energetske sanacije, Komisija izlazi na teren, konstatuje da su radovi završeni i potom biva ostvareno pravo na subvenciju”, pojasnio je na Viktor Mićić, zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva i predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Pri tome, dodaje da je novina ove godine da je javni poziv za privredne subjekte otvoren sve do kraja projekta, krajem 2027. godine, tako da je moguće da privredni subjekti budu pridodati na listu, u momentu kada se prijave na javni poziv.

“Komisija će biti u svakodnevnom zasedanju radi praćenja realizacije ovih 25 miliona, ali će razmatrati i prijave i uvrstiti nove privredne subjekte na listu. Do sada imamo oko 37 podnetih prijava privrednih subjekata”, kaže Viktor Mićić, uz pojašnjenje da je ovakav pristup uveden radi veće efikasnosti.

Sada se zainteresovani građani mogu dogovoriti sa izvođačem, koji se potom prijavljuje na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije.