06/12/2023
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • POČEO JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA ZA GASOVOD BEOGRAD – VALJEVO – LOZNICA
Gradska uprava Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

POČEO JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA ZA GASOVOD BEOGRAD – VALJEVO – LOZNICA

Autor 19/04/2022

Gradska uprava Valjeva je na svom sajtu objavila da je počeo javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene razvodnog gaovoda RG-13 Beograd- Valjevo- Loznica sa elementima detaljne regulacije.

Takođe, dokument sadrži i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG -13 Beograd – Valjevo – Loznica sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu, oglašeno od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Javni uvid traje do 14. maja 2022. godine svakog radnog dana u zgradama jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Beograda i gradova Valjevo i Loznica, kao i gradskih opština Čukarica, Barajevo, Lazarevac i Obrenovac, i opština Lajkovac, Mionica, Ub, Osečina, Krupanj i Požega, kao i na Internet stranici Ministarstva građevinarstva (www.mgsi.gov.rs).

Prema navodima, fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Javna prezentacija planskog dokumenta u Valjevu, biće održana 27. aprila 2022. godine, od 12 časova, u Velikoj sali Gradske uprave Valjevo, u Karađorđevoj 64, dok je javna sednica Кomisije za javni uvid planirana za sredu, 1. jun, od 12 časova.

Pored ostalog, u dokumentu Nacrta Prostornog plana je navedeno da je: “Povod za izradu i donošenje Prostornog plana je stvaranje uslova za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti razvoja energetske infrastrukture na principima održivog razvoja. Izrada Prostornog plana svrstana je u prioritetne planske dokumente za donošenje i za cilj ima izgradnju razvodnog gasovoda od Beograda ka Valjevu i Loznici, čime će se aktivirati i bolje pozicionirati privredni potencijali područja Kolubarskog i Mačvanskog okruga.

Obuhvat Prostornog plana je utvrđen kao koridor razvodnog gasovoda sa odvojcima, koji formiraju pojasevi zaštite duž linijskog dela gasovoda, građevinske parcele nadzemnih objekata u funkciji gasovoda, pristupni putevi i neophodna infrastruktura za potrebe nadzemnih objekata.

Granica Prostornog plana gasovoda Beograd – Valjevo – Loznica u dužini od oko 192 km

Za izradu Prostornog plana koristi se tehnička dokumentacija koja se radi paralelno sa izradom Prostornog plana. Takođe, za potrebe projektovanja infrastrukturnog sistema i izradu detaljne razrade Prostornog plana izvršeno je snimanje terena iz vazduha primenom Lidar tehnologije metodom multipulsnog laserskog skeniranja terena sa vazdušne platforme kao i primenom aerofotogrametrijske metode snimanja (oko 19200 ha), a na osnovu dobijenih podataka izrađeni su ažurni ortofoto snimak i topografski plan horizontalne tačnosti 1-2 cm i visinske tačnosti 3-5cm (ukupne površine oko 7680 ha).

Granica Prostornog plana obuhvata koridor duž sistema gasovoda ukupne dužine od oko 192 km (zajedno sa odvojcima gasovoda ka Barajevu i ka Lazarevcu (teritorija grada Beograda), ka Lajkovcu (opština Lajkovac), Mionici (Mionici) i Divčibarama (grad Valjevo), širine oko 600 m, po 300 m obostrano od ose koridora u kojem se nalaze pojasi zaštite gasovoda ukupne širine 400 m, obostrano po 200 m. Granica detaljne regulacije obuhvata pojas uže zaštite gasovoda u ukupnoj širini od 80 m (po 40 m sa obe strane ose koridora planiranog gasovoda), kao i površine za nadzemne objekte koji su sastavni deo gasovoda, njihove pristupne puteve i elektroenergetsku infrastrukturu, ukupne površine od 1534,50 ha,” pored ostalog navedeno je u dokumentu Nacrta Prostornog plana za gasovod Beograd – Valjevo – Loznica.