24/05/2024
Najnovije vesti
Viktor-Micic-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Javni poziv za privredne subjekte radi zamene postojećeg energenta

Autor 16/04/2024

Raspisan je Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu, s ciljem smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, na teritoriji grada Valjeva u 2024. godini.

Ove godine je iznos za nabavku kotlova dosta uvećan i iznosi ukupno 62,5 miliona dinara, što će omogućiti nabavku od 400 do 500 kotlova za domaćinstva.

Javni poziv za krajnje korisnike biće objavljen nakon izjašnjavanja članova Gradskog veća o ovoj odluci. Tada će domaćinstva moći da se prijavljuju za nabavku kotlova, pored ostalog na konferenciji za novinare je najavio Viktor Mićić, predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

„U pitanju je raspisivanje konkursa za privatne subjekte, koji učestvuju u projektu za izmenu energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu, s ciljem smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, na teritoriji grada Valjeva  za 2024. godinu.

Ovaj javni poziv će biti trajno otvoren do kraja realizacije. Dakle, svi pravni subjekti koji žele da se uključe u ovaj projekat i da učestvuju u samoj nabavci kotlova, moći će to da urade do kraja samog projekta.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine je ove godine za grad Valjevo opredelilo 50 miliona dinara, a grad Valjevo 12,5 miliona dinara, što ukupno iznosi 62,5 miliona dinara. Limit za nabavku kotlova ove godine će biti 170.000 dinara. Prostom računicom može se zaključiti da će ove godine grad Valjevo sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine nabaviti preko svojih izvođača, odnosno privrednih subjekata, između 400 i 500 kotlova.

S obzirom da je grad Valjevo u jednom momentu bio i najzagađeniji grad na svetu, ovo su vrlo značajna sredstva i ovo su vrlo značajne cifre. Ovo je već drugi put, nakon 2022. godine kada je prvi put sproveden projekat u nabavci i zameni kotlova u individualnim ložištima i prelazak na biomasu.

Ove godine je učešće građana 20%, a subvencija 80%. Išlo se na izdvajanje više sredstava za subvenciju, upravo da bi se pomoglo građanima da pređu sa kotlova, peći koje koriste neprihvatljivo gorivo. A to su uglavnom kotlovi na ugalj i na ostala neprihvatljiva goriva sa nepotpunim sagorevanjem, koji emituju veliki broj zagađujućih čestica i koje doprinose da grad Valjevo bude jako zagađen.

Ovim putem se obraćam i zahvaljujem i Ministarstvu za zaštitu životne sredine, koje uz sve ostale mere koje sprovodi na području grada Valjeva, prvenstveno izmene i nabavke kotlarnica za komprimovani gas i priključenje kotlarnice u Kasarni. Uz ovu meru se prilično trudi da pomogne gradu Valjevu da smanjimo zagađenost i da vazduh u Valjevu bude višestruko boljeg kvaliteta, a sve u interesu zdravlja naših građana“, rekao je Viktor Mićić, predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Dokumentaciju za Javni poziv moguće je preuzeti na internet stranci www.valjevo.rs ili lično na prijemnom šalteru Gradske uprave grada Valjeva, i sadrži: Javni poziv; prilog 1: Prijavni formular; prilog 2: Izjava.

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Smenjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora zemenom kotlova u domaćinstvima na ekološki prihvatljiv energent na teritoriji grada Valjeva“, a najduže do 30.09.2024. godine.

Dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava za javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelaska na biomasu – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte navesti kontakt podatke podnosioca prijave.

Prijave dostaviti neposredno ili preporučenom poštom na adresu Karađorđeva 64, 14000 Valjevo.

Zasve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovani se mogu obratiti na kontakt telefon 014/294-790 ili putem elektronske adrese: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .