14/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • U FOKUSU DIJALOGA NACIONALNOG KONVENTA SA PREDSEDNICOM VLADE NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLIMA
Nacionalni-konvent-o-EU novi Zakon o radu Beograd Valjevo Objektiva.rs

U FOKUSU DIJALOGA NACIONALNOG KONVENTA SA PREDSEDNICOM VLADE NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLIMA

Autor 24/01/2023

Nastavljen je dijalog Nacionalnog konventa sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić. Ključna tema sastanka bio je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima.

U skladu sa najavom koju je predsednica Vlade dala na poslednjoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa, organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu dobile su priliku da u otvorenom dijalogu razmotre mogućnosti da unapređenjem kako teksta nacrta zakona tako i načina kako je isti predstavljen u javnosti.

Na sastanku su pored predsednice Vlade i članova Radne grupe Nacionalnog konventa, prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, kao i predstavnici Delegacije EU i Saveta Evrope.

Članovi Nacionalnog konventa koji su pratili donošenje nacrta zakona o unutrašnjim poslovima iznosili su primedbe na tekst nacrta tvrdeći da isti negativno utiče na bezbednost, prava građana i opšte stanje demokratije u Srbiji. Osim teksta nacrta, sporne su bile i javne rasprave koje nisu vođene u skladu sa značajem samog zakona te samim tim javnost nije bila adekvatno obaveštena o važnim elementima ovog nacrta. Pitanja kojima je posvećena pažnja tiču se reforme policije, operativne autonomije i saradnje policije i tužilaštva, nadležnosti ministra unutrašnjih poslova, pitanjima biometrijskog nadzora i drugo.

Članovi Nacionalnog konventa predali su nadležnim institucijama ali i kabinetu predsednice Vlade niz komentara i preporuka koje imaju za cilj u konačnici donošenje zakona koji će u najvećoj meri osigurati bezbednost i zastitu ljudskih prava građana Srbije. Na sastanku su predstavnici Nacionalnog konventa  informisani o tome u kojoj meri su preporuke bile usvojene. 

Ujedno je dogovoren nastavak zajedničkog rada i operativni sastanci Ministarstva unutrašnjih poslova i Nacionalnog konventa u vezi sa Nacrtom zakona, navedeno je u saopštenju Nacionalnog konventa.