21/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vozdviženje časnog Krsta – Krstovdan
27-septembar-Krstovdan.jpg

Vozdviženje časnog Krsta – Krstovdan

Autor 27/09/2023

SPC i vernici 27. septembra praznuju Krstovdan obeležavajući pronalaženje časnog Krsta na mestu raspeća Isusa Hrista. U crkvenom kalendaru praznik je obeležen crvenim slovom i ovog dana je obavezan post.

“Ovoga dana praznujuemo i pronalazak časnog Krsta, krsta na kome je raspet Isus Hristos na Golgoti, i njegov povratak iz Persije u Jerusalim.

Obilazeći Svetu Zemlju Sv. carica Jelena namisli da potraži časni Krst Hristov. Neki starac Jevrejin, po imenu Juda, jedini znade mesto gde se Krst nahođaše, pa prisiljen od carice izjavi, da je Krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi, te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici, kako da raspozna Krst Hristov, prolažaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije rečeda meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. A kada staviše na nj treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše, da je to časni i životvorni Krst Hristov. Metnuše ga po tom i na jednu bolesnu ženu, i žena ozdravi.  Tada patrijarh uzdiže krst, da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: “Gospode pomiluj!”

Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u nj časni Krst. Docnije car Hozroj osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese Krst Gospodnji u Persiju. U Persiji Krst je ležao 14 godina.

628. god. car grčki Iraklije pobedi Hozroja i sa slavom povrati Krst u Jerusalim. Ušavši u grad car Iraklije nošaše Krst na svojim leđima. No na jedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela, koji sprečavaše caru da u raskošnom carskom odelu ide pod Krstom i to po onom putu po kome je Gospod, bos i ponižen, hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze Krst, iznese ga na Golgotu, i položi u hram Vaskrsenja, na radost i utehu celog hrišćanskog sveta,” odlomak iz “Ohridskog prologa” Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog.

Prslavljen Krstovdan u Hramu Pokrova Presvete Bogorodice – pročitajte OVDE