24/05/2024
Najnovije vesti
profesor-dr-Snezana-Rakic-predsednica-Skupstine-grada-Valjeva-foto-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-iz-Valjeva.

PLANOVI ZA NOVU POSLOVNU GODINU

Autor 03/01/2023

Predsednica Skupštine grada Valjeva, profesor dr Snežana Rakić priredila je novogodišnji koktel, dan nakon poslednjeg prošlogodišnjeg skupštinskog zasedanja. Bila je to prilika za sumiranje ostvarenog, kao i ukratko prezentovanje planova za 2023. godine.

U 2022. godini Skupština grada Valjeva je dinamično radila, a to pokazuje činjenica da smo mi održali devet radnih sednica, usvojili 247 tačaka dnevnog reda. Uspešnu 2022. smo zaokružili donošenjem budžeta za 2023. godinu, prvi put od kada sam odbornik, 2012. godine,” naznačava predsednica Skupštine Grada Valjeva, Snežana Rakić uz pojašnjenje da je na skupštinskom zasedanju krajem decembra, dnevni red obuhvatao 46 tačaka, i da su prvi put za nadolazeću poslovnu godinu usvojeni planovi rada preduzeća i ustanova.

Uvođenje elektronskog sistema uskoro treba da bude završeno u okviru projekta vrednog šest miliona dinara, finansiranog od Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

“Na neki način mi je možda najjači utisak, prelazak na elektronski sistem vođenja Skupštine. Elektronska dostava materijala, vođenje toka zasedanja Skupštine i glasanja.

Nisu još uvek u potpunosti stvoreni tehnički uslovi, ali očekujem već na narednoj, januarskoj sednici da ćemo mi u potpunosti preći na elektronski sistem. Radi toga smo, u novembru, morali da pristupimo izmenama i dopunama poslovnika Skupštine grada Valjeva. Najznačajnije dopune se odnose upravo na ovaj elektronski sistem vođenja Skupštine. Odbornici će dobijati reč, glasati sa svog mesta.

Istovremeno, ovakvim vođenjem Skupštine ostvarujemo značajne troškovne uštede samo na štampanju i kopiranju materijala za odbornike i članove Veća, tako da ostvarujemo značajne uštede, pa i u organizacionom i ekološkom, i u smislu dostave skupštinske dokumentacije odbornicima jer nisu svi u gradu,” naznačava prof. dr Snežana Rakić, predsednica Skupštine, podsetivši da su pojedine novine primenjene već krajem prošle godine.

“Za razliku od funkcionisanja Skupštine u nekom prethodnom periodu, mi smo uveli i vreme, odnosno sat za glasanje. Znači, dok traje rasprava po pojedinim tačkama tu nije potrebna većina odbornika, ali kada je “sat za glasanje” onda moramo imati većinu.

Takođe, dopune Poslovnika dozvoljavaju predsedniku Skupštine, da, ukoliko proceni, može nakon zaključene rasprave, da se odmah glasa po određenim tačkama.

Imam jedan korektan odnos i sa odbornicima pozicije i sa odbornicima opozicije. Uglavnom, i jedni i drugi, diskutuju na jedan argumentovan način, sa iznošenjem činjenica i mislim da u ovoj Skupštini ima dovoljno prostora za svakog odbornika. Svaki odbornik može da iznese i primedbe, da da oređene sugestije i kritike i pohvale, u zavisnosti od tački dnevnog reda,” kaže prof. dr Snežana Rakić, bazirajući se na najznačajnijim odlukama.

“Bilo je 247 tačaka, ali je najvažnija odluka o budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu. Smatram da budžet treba da bude u funkciji građana Valjeva, da je realan, planiran je na nekim realinim pokazateljima, da je razvojni, da je socijalni, i u svakom slučaju, on mora biti u funkciji i boljeg životnog standarda naših građana, ali i bržeg privrednog razvoja našeg grada.

Ova 2022. godina bila je puna izazova. Mogu ga kažem da je, u određenim delovima u realizaciji nekih projekata, bila uspešna. Ali, isto tako sam svesna da mnoge želje i potrebe svih naših sugrađana još uvek nisu ispunjene ili zadovoljene na adekvatan način, tako da zadatak svakog od nas u Skupštini je, da moramo detaljno, sveobuhvatno da analiziramo, sagledavamo, predlažemo rešenja koja će isključivo biti u funkciji bržeg privrednog razvoja i, naravno, od tih rešenja i odluka korist treba da imaju naši građani, a ta korist treba da se vidi kroz povećane plate, penzije,” naznačava predsednica Skupštine uz napomenu da su usvojeni i planove rada preduzeća i ustvanova za 2023. godinu.

“U ime Skupštine grada Valjeva, i u svoje lično ime, svim sugrađanima želim da uputim najiskrenije čestitke, neka nam Nova 2023. godina donese prvenstveno mir, zdravlje, blagostanje, porodičnu sreću, ali isto tako i dosta uspeha u ličnom i profesionalnom životu,” rekla je profesor dr Snežana Rakić, predsednica Skupštine grada Valjeva.