27/02/2024
Najnovije vesti
Gradska uprava Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Odluke na 103. sednici Gradskog veća Valjeva

Autor 24/11/2023

Na sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji grada Valjeva.

Nacrt odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji Grada Valjeva:

Takođe, prihvaćen je predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finanijskoj podršci za podsticanje rađanja dece. Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi poboljšanja materijalnog položaja nezaposlenih porodilja sa prebivalištem na teritoriji grada Valjeva. Predloženom odlukom,

grad Valjevo se aktivno uključuje u sprovođenje mera populacione politike, a pravo na novčanu pomoć nezaposlena porodilja ostvaruje od dana rođenja deteta do navršene prve godine života, u iznosu od 30.000,00 dinara mesečno.

Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa upravljanja i održavanja seoskih vodovoda JKP „Vodovod“ Valjevo u 2023. godini, kao i o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju pomenutog preduzeća.

Razmatran je predlog Rešenja o odbijanju prigovora republičkog urbanističkog inspektora na potvrđeni urbanistički projekat za izgradnju stambenog objekta na Divčibarama, predlog Rešenja o odbijanju žalbe PD „S.M. Đukuć“ iz Valjeva, izjavljene na rešenje Gradske uprave grada Valjeva – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, predlog Rešenja o obustavljanju postupka po žalbi JP „Pošta Srbije“ Beograd, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica, obaveštava info služba lokalne samouprave.