12/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM: OD 30, VEĆ 16 DANA AEROZAGAĐENJA

Autor 30/01/2023

Vazduh u Valjevu standardno loš. Najviša srednja dnevna koncentracija u nedelju, 29.1.2023. suspendovane PM 10 čestice 57,51 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u nedelju, 29.1. u vrednosti 55,90 µg/m3″, navodi Lokalni odgovor u ovonedeljnom „Aero alarmu“.

„U nedelju, 29. 1. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 20 časova u vrednosti od 94,90 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice. Takođe u nedelju, 29.1. u 20 časova vrednost od 93,25 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 30. 1. 2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 16 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3).

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Dijagram 1. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, Valjevo, Datum: 23.1.2023-29.1.2023. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

Začarani krug

Prošla godina, po podacima Zavoda za javno zdravlje u Valjevu, izbrojala je 176 dana sa prekomerno zagađenim vazduhom. Nacionalni dnevni list Politika konstatuje da Valjevo spada među najzagađenije gradove u Srbiji, uprkos merama koje se primenjuju. Govoreći o merama, piše da se građani Valjeva slabo odazivaju na pozive lokalnih vlasti za dodelu subvencija za zamenu kotlova, prozora i ugradnju izolacije kuća. Takođe beleži da je relativno mali broj domaćinstava priključen na sistem daljinskog grejanja. I na kraju beleži da 44% stanovnika Valjeva živi u siromaštvu. Po tome ispada da su siromašna domaćinstva u stvari znatni zagađivači vazduha. Opet, siromašni ljudi su najčešće žrtve zagađenja vazduha, najviše se razbolevaju i umiru zbog zagađenog vazduha. I na kraju, siromašna domaćinstva ne mogu biti nosioci promene, jer nemaju novac da investiraju u čisto grejanje i udobno stanovanje.

Sveti Savo, ti pomozi!

Prošlog petka, na Savindan, na valjevskim ulicima je održana tradicionalna Svetosavska atletska trka. Za pobedničku medalju trčali su predškolci, osnovci, đaci, studenti, seniori, vojnici i policajci. Trka je počela tačno u podne i trajala dva časa. U tom periodu satna koncentracija vrlo opasnih suspendovanih PM 2,5 čestica u vazduhu u Valjevu se kretala od 34 do 46 µg/m3, da bi prosečna dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica na dan trke iznosila čitavih 38,37 µg/m3. Radi se o koncentraciji koja po standardima Svetske zdravstvene

organizacije prevalilazi granicu od 15 µg/m3 za koju se smatra da je u potpunosti bezbedna za zdravlje ljudi. Na obaveštenju objavljenom uoči trke na sajtu Lepa reč stoji da takmičari trče na „sopstvenu odgovornost“. Organizatori Svetosavske atletske trke u Valjevu ovoga puta su bili Sportski savez Valjevo i Atletski klub „VAK014“ pod pokroviteljstvom Grada Valjeva.

Dockan komisija

Krajem januara 2023. procurela je vest da je načelnik Gradske uprave u Valjevu, Nebojša Petronić, krajem novembra prošle godine osnovao Radno telo za kontrolu kvaliteta izrade novog Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva. Komisiji, čiji su članovi direktori javnih preduzeća, službenici, rukovodioci različitih organizacionih jedinica, stručnjaci i predstavnik medija, predsedavaće gradonačelnik, Lazar Gojković. Najkraće rečeno, ovaj skup ima da obavi tri zadatka. Najpre, da oceni da li je Institut CIP dobro i na vreme ispunio svoj ugovor, te valjano i blagovremeno izradio Nacrt Plana kvaliteta vazduha. Potom, da odgovori na primedbe koje su od strane građana i udruženja upućene na ovaj nacrt. Te na kraju, da izradi Izveštaj o održanom javnom uvidu koji će biti sastavni deo Plana kvaliteta vazduha.

Gradska uprava Valjevo je u avgustu 2021. zaključila ugovor o izradi nacrta Plana kvaliteta vazduha za period 2022-2027 sa rokom završetka 90 dana koji je istekao u novembru 2021. godine. Posao je dobio i nije na vreme uradio konzorcijum privatnih firmi koji čine Saobraćajni Institut CIP doo iz Beograda i preduzeće SET doo iz Šapca. Nakon kašnjenja od godinu dana, Gradska uprava je u novembru prošle godine objavila Nacrt Plana kvaliteta vazduha i organizovala javni uvid i javnu raspravu.

Nekoliko udruženja, aktivista i stručnjaka ukazalo je na brojne nedostake samog dokumenta ali i na nedostatke u učešću javnosti. Na zahtev udruženja RERI iz Beograda, Gradska uprava je produžila rok za javni uvid na minimalnih zakonom predviđenih trideset dana, umesto dvadeset koliko je građanima bilo na raspolaganju. Pored primedbi upućenih tokom javne rasprave i javne prezentacije, Gradskoj upravi su do kraja novembra 2023. godine upućene primedbe i u pisanom obliku na koje do danas nije zvanično odgovoreno. Kao najznačajnije primedbe udruženja i aktivisti navode kašnjenje u izradi Nacrta Plana kvaliteta vazduha duže od godinu dana, brojne prepreke građanima tokom ostvarivanja javnog uvida, organizovanje javne rasprave i prezentacije u radno vreme u prepodnevnim časovima. Kada je o sadržaju dokumenta reč, najznačajnija primedba je da nacrt ne ispunjava zahteve predviđene Pravilnikom o sadržni planova kvaliteta vazduha, odnosno da nedostaju podaci o izvorima zagađenja vazduha, količinama emisija zagađujućih materija u vazduhu, da nije procenjen uticaj zagađenja vazduha u Valjevu na zdravlje ljudi, da je akcioni plan nesprovodiv, budući da nisu postavljeni dobri indkatori, odnosno nisu određene odgovornosti za realizaciju, niti precizni rokovi za izvršenje, te da nisu predviđena realna sredstva za finansiranje aktivnosti. Zaštitnik građana je krajem novembra 2023. po pritužbi udruženja RERI i Lokalni odgovor sproveo istragu i utvrdio da je Grad Valjevo načinio propuste jer nije doneo i sproveo Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha, ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu. Posao ove dockan komisije neće biti težak,“ navodi Lokalni odgovor.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf